Breaking News

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559

กรมพัฒนาที่ดิน

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วยเ …

Read More »

ด่วนสุดๆ!!! ข่าวเปิดรับนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559 รับจำนวนทั้ง สิ้น 6,000 อัตราทั่วประเทศ

นายสิบตำรวจ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ ประกอบด้วยเนื้ …

Read More »

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 246 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2559

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประ …

Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเข้ารับเป็นข้าราชการ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559

กรุงเทพ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สัง …

Read More »

กรมกำลังพลทหารบก!! เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2559

กรมกำลังพลทหารบก

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมกำลังพลทหารบก ประกอบด้ว …

Read More »

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2559

กรมทางหลวง

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมทางหลวงชนบท ประกอบด้วยเ …

Read More »

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกอ …

Read More »

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2559

กรมสรรพากร

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมสรรพากร ประกอบด้วยเนื้อ …

Read More »

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 21 กันยายน 2559

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภร …

Read More »