บริการช่างไฟฟ้า ช่างประปา รับเหมาทำฝ้าเพดาน ทาสีบ้าน ติดตั้งปั้มน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้า

ล่ำซำการช่าง ช่างระบบประปา ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าขัดข้อง และฉุกเฉิน รับเหมาทำฝ้าเพดาน ช่างรับเหมาทาสีบ้านบริการช่างไฟฟ้า ช่างประปา รับเหมาทำฝ้าเพดาน ทาสีบ้าน ติดตั้งปั้มน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้า รับเดินสายทีวี ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม

ติดต่อช่างไฟฟ้าประปา

บริการของเรา ช่างไฟฟ้า/ช่างประปา-ประจำบ้าน

**ช่างไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน

**ช่าง ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

**ช่างประปาติดตั้งท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง แก้ไขท่อชำรุด ท่อแตกใต้พื้น/ในผนัง ติดตั้งปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำ แท็งน้ำ ติดตั้งลูกลอยไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น

**ช่างเดินสาย เพิ่มจุด ย้ายจุด รับเดินสายทีวี ระบบอินเตอร์เน็ต เดินสายLAN กล้องวงจรปิด

** ช่างฝ้าเพดาน รับเหมาทำฝ้าเพดาน ช่างทำฝ้า รับติดตั้งผ้า รับซ่อมฝ้า ช่างนิพล รับทำฝ้าทุกชนิด

** ช่างทาสี ช่างรับเหมาทาสีบ้าน ทาสีตึก อาคาร รับเหมาทางสีสร้างลายผนังบ้าน คอนโด ร้านค้า
แนวคิด
การปรากฏตัวของประจุก่อให้เกิดแรงไฟฟ้​​าสถิต นั่นคือประจุจะออกแรงอย่างหนึ่งต่อกัน ผลกระทบเป็นที่รู้จัก แต่ไม่เข้าใจ ในสมัย​​โบราณ[17]:457 ลูกกลมน้ำหนักเบาที่ห้อยลงมาด้วยเชือก สามารถสร้างประจุขึ้นบนตัวมันได้โดยการสัมผัสกับแท่งแก้ว ซึ่งตัวแท่งแก้วถูกสร้างประจุมาก่อนโดยการถูกับผ้า ถ้าลูกกลมที่คล้ายกันอีกลูกหนึ่งถูกสร้างประจุโดยแท่งแก้วอันเดียวกัน ลูกกลมทั้งสองจะผลักกัน นั่นคือประจุจะออกแรงที่บังคับให้ลูกกลมทั้งสองแยกออกจากกัน ลูกกลมสองลูกที่ถูกสร้างประจุด้วยแท่งอำพันที่ผ่านการขัดถูก็ผลักกันเช่นกัน แต่ถ้าลูกหนึ่งถูกสร้างประจุด้วยแท่งแก้ว และอีกลูกถูกสร้างประจุด้วยแท่งอำพัน ลูกกลมทั้งสองจะดึงดูดกัน ปรากฏการณ์เหล่านี้ถูกตรวจสอบในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปดโดยคูลอมบ์ ซึ่งเป็นผู้สรุปว่าประจุจะแสดงตัวในสองรูปที่หักล้างกัน การค้นพบนี้นำไปสู่วลีที่รู้จักกันดีว่า
ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบไฟฟ้า


ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบไฟฟ้า
ระบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟในปัจจุบันของการไฟฟ้าฯ มีอยู่ 2 ระบบ คือ
1. ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย ( Single phase )ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย ( Single phase )
คือ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดพิกัด 220 -240 โวลท์ ระบบนี้เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวน
ไม่มาก(แต่ไม่เกิน 100 แอมป์) ระบบนี้มีการติดตั้งสายไฟสำหรับการใช้งานเพียง 2 เส้น คือ สายเส้นที่มีกระแสไฟ
(สาย Line หรือ ” L “)และสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟ หรือสายศูนย์ ( สาย Nuetron หรือ ” N“ )
2.ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย ( Three phase ) คือ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดพิกัด 380 – 400 โวลท์ ระบบนี้
เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ หรือพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวนมากตั้งแต่100 แอมป์
ขึ้นไป และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อการสายไฟใช้งาน 4 เส้น ระบบนี้มีการติดตั้งสายไฟสำหรับใช้งาน 4 เส้น(ในขนาดที่เท่ากัน)โดยมีสายไฟที่มีกระแสไฟ 3 เส้น คือ สาย Line 1, สาย Line 2 และ สาย Line 3 สายเส้นที่ 4 เป็นสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟ หรือสายศูนย์(สาย Neutron ” N “)
รูปภาพการต่อสายไฟไปใช้งานทั้ง 2 รูปแบบ จะเห็นได้ว่าในระบบ 3 เฟส 4 สายนั้นเราสามารถต่อไฟใช้งานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ประเภท คือทั้งประเภทที่ต้องการใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์ และ 220 โวลท์ได้ในเวลาเดียวกัน(ตามรูปภาพที่สอง)แต่ในระบบ 1 เฟส 2 สายนั้น เราต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้เพียงขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เมื่อเราได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบแรงดันไฟฟ้าเพื่อการต่อใช้งานไปพอสังเขปแล้ว คราวนี้เราก็มารู้จักขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าใช้งานภายในบ้านพักอาศัยกันบ้าง (จะขอกล่าวถึงเฉพาะระบบ 1 เฟส 2 สายที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เท่านั้น)
สมมติว่าเรากำลังคิดจะปลูกบ้านขึ้นมา สิ่งที่เราควรคำนึงถึงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่จะติดตั้งภายในบ้านของเราตามความสำคัญลำดับก่อนหลังมีดังนี้
1. ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะขอใช้ไฟ
2. ลักษณะ และรูปแบบของการติดตั้งสายไฟ
3. จำนวนวงจรย่อยของอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. แผงรวมไฟ หรือ ตู้รวมไฟ และเมนสวิทช์ตัดตอน
5. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (หลักดิน, สายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟรั่ว)
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่ขอใช้ไฟ ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากพื้นที่ใช้ส้อยของตัวบ้าน และจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กิน
กระแสไฟมากๆ ที่จะติดตั้งภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องทำน้ำร้อน, ตู้แช่หรือตู้เย็นขนาดใหญ่ เป็นต้นรวมไปถึงจำนวนจุดติดตั้งดวงโคมไฟแสงสว่างขนาดต่างๆ และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งาน ซึ่งเราต้องรู้ว่าหากเราใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นพร้อมกัน มันจะกินกระแสไฟเป็นปริมาณเท่าใด เราก็ไปติดต่อขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้า
ที่การไฟฟ้าฯ เช่น
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันไม่เกิน 10 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 (15) แอมป์
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันมากกว่า 10 แอมป์ แต่ไม่เกิน 50 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45) แอมป์
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันมากกว่า 50 แอมป์ แต่ไม่เกิน 100 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 (100) แอมป์

ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของชนในชาติ การสื่อสาร การคมนาคม การให้ความรู้ การศึกษา และการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักการมนุษยชนจะเกิดขึ้นและมี ประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาด “ไฟฟ้า”

“ไฟฟ้า”เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และการขายสินค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

เนื่องด้วยการขยายตัวประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ดำเนินอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยจึงมีอัตราการเพิ่มของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตในปี พ.ศ. 2537 ประมาณ 13,000 เมกะวัตต์ จากสถิติในปี 2544 ที่ผ่านมา ประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 103,165 ล้านหน่วย จากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติร้อยละ 68.2 น้ำมันเตาร้อยละ 2.9 น้ำมันดีเซลร้อยละ 0.2 ถ่านหินลิกไนต์ร้อยละ 16.8 ถ่านหินน้ำเข้าร้อยละ 2.4 พลังน้ำร้อยละ 6.1 ซื้อจากลาว ร้อยละ 2.8 และพลังงานหมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.5

บริการช่างไฟฟ้านครพนม
บริการช่างไฟฟ้าบึงกาฬ
บริการช่างไฟฟ้าสกลนคร
บริการช่างไฟฟ้ามุกดาหาร
บริการช่างไฟฟ้าอุบลราชธานี
บริการช่างไฟฟ้าหนองคาย
บริการช่างไฟฟ้าอำนาจเจริญ
บริการช่างไฟฟ้าหนองบัวลำภู
บริการช่างไฟฟ้าศรีสะเกษ
บริการช่างไฟฟ้าอุดรธานี
บริการช่างไฟฟ้ายโสธร
บริการช่างไฟฟ้าเลย
บริการช่างไฟฟ้ากาฬสินธุ์
บริการช่างไฟฟ้าร้อยเอ็ด
บริการช่างไฟฟ้าหาสารคาม
บริการช่างไฟฟ้าสุรินทร์
บริการช่างไฟฟ้าขอนแก่น
บริการช่างไฟฟ้าอำนาจเจริญ
บริการช่างไฟฟ้าบุรีรัมย์
บริการช่างไฟฟ้าชัยภูมิ
บริการช่างไฟฟ้าโคราชนครราชสีมา
บริการช่างไฟฟ้าเชียงใหม่
บริการช่างไฟฟ้าเพชรบูรณ์
บริการช่างไฟฟ้า-เชียงราย
บริการช่างไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน
บริการช่างไฟฟ้าพะเยา
บริการช่างไฟฟ้าลำพูน
บริการช่างไฟฟ้าน่าน
บริการช่างไฟฟ้าลำปาง
บริการช่างไฟฟ้าพิษณุโลก
บริการช่างไฟฟ้าแพร่
บริการช่างไฟฟ้าอุตรดิตถ์
บริการช่างไฟฟ้าตาก
บริการช่างไฟฟ้ากำแพงเพชร
บริการช่างไฟฟ้าพิจิตร
บริการช่างไฟฟ้านครสวรรค์
บริการช่างไฟฟ้าอุทัยธานี
บริการช่างไฟฟ้าชัยนาท
บริการช่างไฟฟ้าลพบุรี
บริการช่างไฟฟ้าสิงห์บุรี
บริการช่างไฟฟ้าสุโขทัย
บริการช่างไฟฟ้าปราจีนบุรี
บริการช่างไฟฟ้าสระบุรี
บริการช่างไฟฟ้านครนายก
บริการช่างไฟฟ้านครปฐม
บริการช่างไฟฟ้าอ่างทอง
บริการช่างไฟฟ้าราชบุรี
บริการช่างไฟฟ้าสุพรรณบุรี
บริการช่างไฟฟ้าอยุธยา
บริการช่างไฟฟ้าสมุทรสงคราม
บริการช่างไฟฟ้าสมุทรปราการ
บริการช่างไฟฟ้าสมุทรสาคร
บริการช่างไฟฟ้าสระแก้ว
บริการช่างไฟฟ้าตราด
บริการช่างไฟฟ้าจันทบุรี
บริการช่างไฟฟ้าระยอง
บริการช่างไฟฟ้าชลบุรี
บริการช่างไฟฟ้าฉะเชิงเทรา
บริการช่างไฟฟ้าเพชรบุรี
บริการช่างไฟฟ้าชุมพร
บริการช่างไฟฟ้าระนอง
บริการช่างไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
บริการช่างไฟฟ้านครศรีธรรมราช
บริการช่างไฟฟ้าพังงา
บริการช่างไฟฟ้ากระบี่
บริการช่างไฟฟ้าตรัง
บริการช่างไฟฟ้าพัทลุง
บริการช่างไฟฟ้าภูเก็ต
บริการช่างไฟฟ้าสงขลา
บริการช่างไฟฟ้าคลองตัน
บริการช่างไฟฟ้าจรัญสนิทวงศ์
บริการช่างไฟฟ้าดาวคะนอง
บริการช่างไฟฟ้าดินแดง
บริการช่างไฟฟ้าธนบุรี
บริการช่างไฟฟ้านวนคร
บริการช่างไฟฟ้านวลจันทร์
บริการช่างไฟฟ้าบางนา
บริการช่างไฟฟ้าปทุมวัน
บริการช่างไฟฟ้าประชาชื่น
บริการช่างไฟฟ้าประตูน้ำ
บริการช่างไฟฟ้าปิ่นเกล้า
บริการช่างไฟฟ้าพระราม 2
บริการช่างไฟฟ้าพระราม 9
บริการช่างไฟฟ้าเพชรเกษม
บริการช่างไฟฟ้ารัชดาภิเษก
บริการช่างไฟฟ้ารัชโยธิน
บริการช่างไฟฟ้ารามคำแหง
บริการช่างไฟฟ้าวังหิน
บริการช่างไฟฟ้าวัชพล
บริการช่างไฟฟ้าสะพานควาย
บริการช่างไฟฟ้าสาธุประดิษฐ์
บริการช่างไฟฟ้าสามเสน
บริการช่างไฟฟ้าสีลม
บริการช่างไฟฟ้าสุขาภิบาล
บริการช่างไฟฟ้าสุขุมวิท
บริการช่างไฟฟ้าสุทธิสาร
บริการช่างไฟฟ้าอนุเสาวรีย์ชัย
บริการช่างไฟฟ้าอ่อนนุช
บริการช่างไฟฟ้าปากเกร็ด
บริการช่างไฟฟ้าบางใหญ่
บริการช่างไฟฟ้าคลองหลวง
บริการช่างไฟฟ้าธัญบุรี
บริการช่างไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว
บริการช่างไฟฟ้าลำลูกกา
บริการช่างไฟฟ้าสามโคก
บริการช่างไฟฟ้าหนองเสือ
บริการช่างไฟฟ้ากระทุ่มแบน
บริการช่างไฟฟ้าบางพลี
บริการช่างไฟฟ้าบางบ่อ
บริการช่างไฟฟ้าพระประแดง
บริการช่างไฟฟ้าพุทธมณฑล
บริการช่างไฟฟ้าสามพราน
บริการช่างไฟฟ้าเมืองหัวหิน
บริการช่างไฟฟ้าบางรัก
บริการช่างไฟฟ้าสาธร
บริการช่างไฟฟ้าเซนส์หลุยส์
บริการช่างไฟฟ้าสาธุประดิษฐ์
บริการช่างไฟฟ้าบางแค
บริการช่างไฟฟ้าภาษีเจริญ
บริการช่างไฟฟ้าปิ่นเกล้า
บริการช่างไฟฟ้าจรัญ
บริการช่างไฟฟ้าบรมราชชนนี
บริการช่างไฟฟ้าบางพลัด
บริการช่างไฟฟ้าบางอ้อ
บริการช่างไฟฟ้าบางกอกน้อย
บริการช่างไฟฟ้าบางกอกใหญ่
บริการช่างไฟฟ้าคลองสาน
บริการช่างไฟฟ้าอิสรภาพ
บริการช่างไฟฟ้าสาธร
บริการช่างไฟฟ้าสวนผัก
บริการช่างไฟฟ้าทุ่งมังกร
บริการช่างไฟฟ้าราชพฤกษ์
บริการช่างไฟฟ้าชัยพฤกษ์
บริการช่างไฟฟ้ากัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
บริการช่างไฟฟ้าพุทธมลฑล
บริการช่างไฟฟ้าพระราม 2
บริการช่างไฟฟ้าท่าพระ
บริการช่างไฟฟ้ารัชดาภิเษก
บริการช่างไฟฟ้าพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
บริการช่างไฟฟ้าแม้นศรี
บริการช่างไฟฟ้าราษฎร์บูรณะ
บริการช่างไฟฟ้าดาวคะนอง
บริการช่างไฟฟ้าตลาดพลู
บริการช่างไฟฟ้าพญาไท
บริการช่างไฟฟ้าเจริญ
บริการช่างไฟฟ้าปทุมวัน
บริการช่างไฟฟ้ามาบุญครอง
บริการช่างไฟฟ้าสยาม
บริการช่างไฟฟ้าศรีย่าน
บริการช่างไฟฟ้าเทเวศน์
ทวีวัฒนา
บริการช่างไฟฟ้าบางนา
บริการช่างไฟฟ้าสี่แยกทศกันต์
บริการช่างไฟฟ้าตลิ่งชัน
บริการช่างไฟฟ้าสุขุมวิท
บริการช่างไฟฟ้าประตูน้ำ
บริการช่างไฟฟ้าวุฒากาศ
บริการช่างไฟฟ้าจอมทอง
บริการช่างไฟฟ้าท่าเกษตร
บริการช่างไฟฟ้าบางแวก
บริการช่างไฟฟ้าบางหว้า
บริการช่างไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
บริการช่างไฟฟ้าลาดหญ้า
บริการช่างไฟฟ้าสำราญราษฎร์
บริการช่างไฟฟ้าเสาชิงช้า
บริการช่างไฟฟ้าสาธุประดิษฐ์
บริการช่างไฟฟ้าซ.วัดลาดปลาดุก
บริการช่างไฟฟ้าซ.วัดศรีประวัติ
บริการช่างไฟฟ้าสมเด็จเจ้าพระยา
บริการช่างไฟฟ้าเจริญนคร
บริการช่างไฟฟ้าเพชรเกษม
บริการช่างไฟฟ้าบางรัก
บริการช่างไฟฟ้ายานนาวา
บริการช่างไฟฟ้าเอกชัย
บริการช่างไฟฟ้ากำนันแม้น
บริการช่างไฟฟ้าเทเวศน์
บริการช่างไฟฟ้าเทอดไท
บริการช่างไฟฟ้าบางขุนเทียน
บริการช่างไฟฟ้าท่าข้าม
บริการช่างไฟฟ้าบางบอน
บริการช่างไฟฟ้าสุขสวัสดิ์
บริการช่างไฟฟ้าทุ่งครุ
บริการช่างไฟฟ้าประชาอุทิศ
บริการช่างไฟฟ้าลาพร้าว
บริการช่างไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัย
บริการช่างไฟฟ้าซ.อารีย์สัมพันธุ์
บริการช่างไฟฟ้าอ้อมน้อย
บริการช่างไฟฟ้าอ้อมใหญ่
บริการช่างไฟฟ้ามหาชัย
บริการช่างไฟฟ้าคลองขวาง
บริการช่างไฟฟ้าบางมด
บริการช่างไฟฟ้าหนองเเขม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *