บริการจ้างนักสืบ สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน ค้นทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ สืบชู้สาวสืบทรัพย์ สะกดรอยถ่ายภาพ

ต้องการหาทนาย หาทนายว่าความใน เพื่อดูแลคดีของท่าน หรือมีข้อสอบถามปรึกษาทนายเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ที่ทำให้คุณเป็นกังวล เราทีมทนายที่สุดยอด พร้อมให้คำปรึกษาและรับทำคดี เช่น ต้องการหาทนายความ คดีที่ดิน คดีอย่าร้าง การรับบุตรบุญธรรม คดีความต่างๆ  เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการปรึกษา รับว่าความ คดีที่ดิน มรดก และคดีต่างๆ ด้วยทีมทนาย

บริการปรึกษากฎหมายทนายความ

รับสืบทรัพย์ และบังคับคดี
รับจดทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท
คดีที่ดิน มรดก ปรึกษาเรื่องที่ดิน
คดีความ ฟ้องอย่า คดีครอบครัว
คดีการรับบุตรบุญธรรม รับรองบุตร
คดีความต่างๆ ปรึกษาเราได้
คดีเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา เช่น คดีลักทรัพย์, คดีทำร้ายร่างกาย
ร้องขอจัดการมรดก
ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ

บริการจ้างนักสืบ สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน ค้นทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ สืบชู้สาวสืบทรัพย์ สะกดรอยถ่ายภาพ
ความหมาย คำว่า ทนาย
“ทนาย” มีความหมายว่า ผู้รับใช้ หรือผู้แทนนาย, เป็นคำที่กร่อนมาจาก “แทนนาย”, โดยสามารถหมายถึง
• ทนายความ – ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ, ภาษาปากเรียก “หมอความ”, โบราณเรียก “ผู้พากย์หนัง”, และมักเรียกกันโดยย่อว่า “ทนาย”
• ทนายแผ่นดิน – หมายถึง พนักงานรักษาพระอัยการ หรือที่ปัจจุบันเรียกโดยสั้นว่า “อัยการ”
• ทนายเรือน – พนักงานฝ่ายในมีหน้าที่ติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ในพระราชวัง
• ทนายเลือก (นักมวย) – นักมวยสําหรับป้องกันพระเจ้าแผ่นดิน
• กรมทนายเลือก – ชื่อกรมในสมัยโบราณกรมหนึ่ง มีหน้าที่กํากับมวย
• ทนายหน้าหอ – เป็นภาษาปาก หมายความว่า หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา หรือคนที่มักออกรับหน้าแทนเจ้านายของตน
คำว่า ทนายความ เป็นคำใหม่ ที่ปรากฏวิชาชีพนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้วยพระราชบิดา (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) นำวิธีพิจารณาคดี
ระบบกล่าวหาเข้ามาใช้ในประเทศไทย การนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลต้องกระทำโดยทนายความ ซึ่งในอดีตก่อนหน้านั้น ระบบวิธีพิจารณาคดีของไทยเป็นแบบไต่สวน
ผู้พิพากษาสามารถถามหาพยานหลักฐานด้วยตนเอง แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ประมวลกฎหมายตามคำแนะนำของ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
จึงต้องมีวิชาชีพทนายความเพื่อนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาล ทนายความตาม พระราชบัญญัติทนายความ ๒๕๒๘ จึงต้องเป็นผู้จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ทนายความ หมายความว่า ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ดังนั้น คำว่า “ทนายความ” จึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่า แทนนาย เนื่องจากทนายความเป็นผู้ใช้วิชาชีพ ประกอบกับการมีจริยธรรมในวิชาชีพบังคับอยู่
ว่าด้วยเรื่อง มารยาททนายความ ทนายความเป็นวิชาชีพอิสระ ไม่มีเจ้านาย การรับว่าความให้แก่ผู้ใด ไม่ใช่การรับว่าเขาผู้นั้นเป็นเจ้านาย หากแต่เป็นการทำสัญญาจ้างทำของ ซึ่งผุ้ว่าจ้าง
ไม่มีอำนาจสั่งการในการทำงานของทนายความ บางที การเป็นทนายความในประเทศไทย จะเป็นผู้อุปถัมภ์ลูกความด้วยซ้ำ ทนายความจะเรียกผู้ทีมาว่าจ้างว่า “ลูกความ”
หมายถึง ต้องฟังทนายความ มิใช่สั่งทนายความ ทนายอายุมากๆ แล้วบางท่าน เมื่อพบลูกความ ลูกความจะเป็นผู้ยกมือไหว้ทนายความก่อนด้วยความเกรงใจ เพราะทนายความเป็นผู้ถือหางคดีตนอยู่


ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
มีความสนใจในด้านกฎหมาย กระบวนการยุติ-ธรรม และต้องชอบที่จะท่องจำ เพราะวิชานิติศาสตร์เป็นการเรียนที่ต้องท่องจำมาก เช่น กฎระเบียบ มาตราต่างๆ เป็นต้น
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องสอบเข้ารับการคัดเลือก หรือเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาซึ่ง
สภาทนายความเห็นว่าสถาบันนั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าต้องเข้ารับการอบรมจากสภาทนายความ โดยอบรมภาคทฤษฎีหลักสูตร 6 เดือน และอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตร 6 เดือน
จึงสมัครเข้าสอบขอ ใบอนุญาตว่าความผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักรจากสภาทนายความ
มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ประมวลกฏหมายทั้งหมด รู้ว่าเราต้องใช้กฏหมายไหนมารองรับการกระทำของลูกความ หรือโต้แย้งกับฝั่งตรงข้าม มีสติและการรับมือกับสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

รับว่าความนครพนม
รับว่าความบึงกาฬ
รับว่าความสกลนคร
รับว่าความมุกดาหาร
รับว่าความอุบลราชธานี
รับว่าความหนองคาย
รับว่าความอำนาจเจริญ
รับว่าความหนองบัวลำภู
รับว่าความศรีสะเกษ
รับว่าความอุดรธานี
รับว่าความยโสธร
รับว่าความเลย
รับว่าความกาฬสินธุ์
รับว่าความร้อยเอ็ด
รับว่าความมหาสารคาม
รับว่าความสุรินทร์
รับว่าความขอนแก่น
รับว่าความอำนาจเจริญ
รับว่าความบุรีรัมย์
รับว่าความชัยภูมิ
รับว่าความโคราชนครราชสีมา
รับว่าความเชียงใหม่
รับว่าความเพชรบูรณ์
รับว่าความ-เชียงราย
รับว่าความแม่ฮ่องสอน
รับว่าความพะเยา
รับว่าความลำพูน
รับว่าความน่าน
รับว่าความลำปาง
รับว่าความพิษณุโลก
รับว่าความแพร่
รับว่าความอุตรดิตถ์
รับว่าความตาก
รับว่าความกำแพงเพชร
รับว่าความพิจิตร
รับว่าความนครสวรรค์
รับว่าความอุทัยธานี
รับว่าความชัยนาท
รับว่าความลพบุรี
รับว่าความสิงห์บุรี
รับว่าความสุโขทัย
รับว่าความปราจีนบุรี
รับว่าความสระบุรี
รับว่าความนครนายก
รับว่าความนครปฐม
รับว่าความอ่างทอง
รับว่าความราชบุรี
รับว่าความสุพรรณบุรี
รับว่าความอยุธยา
รับว่าความสมุทรสงคราม
รับว่าความสมุทรปราการ
รับว่าความสมุทรสาคร
รับว่าความสระแก้ว
รับว่าความตราด
รับว่าความจันทบุรี
รับว่าความระยอง
รับว่าความชลบุรี
รับว่าความฉะเชิงเทรา
รับว่าความเพชรบุรี
รับว่าความชุมพร
รับว่าความระนอง
รับว่าความสุราษฎร์ธานี
รับว่าความนครศรีธรรมราช
รับว่าความพังงา
รับว่าความกระบี่
รับว่าความตรัง
รับว่าความพัทลุง
รับว่าความภูเก็ต
รับว่าความสงขลา
รับว่าความคลองตัน
รับว่าความจรัญสนิทวงศ์
รับว่าความดาวคะนอง
รับว่าความดินแดง
รับว่าความธนบุรี
รับว่าความนวนคร
รับว่าความนวลจันทร์
รับว่าความบางนา
รับว่าความปทุมวัน
รับว่าความประชาชื่น
รับว่าความประตูน้ำ
รับว่าความปิ่นเกล้า
รับว่าความพระราม 2
รับว่าความพระราม 9
รับว่าความเพชรเกษม
รับว่าความรัชดาภิเษก
รับว่าความรัชโยธิน
รับว่าความรามคำแหง
รับว่าความวังหิน
รับว่าความวัชพล
รับว่าความสะพานควาย
รับว่าความสาธุประดิษฐ์
รับว่าความสามเสน
รับว่าความสีลม
รับว่าความสุขาภิบาล
รับว่าความสุขุมวิท
รับว่าความสุทธิสาร
รับว่าความอนุเสาวรีย์ชัย
รับว่าความอ่อนนุช
รับว่าความปากเกร็ด
รับว่าความบางใหญ่
รับว่าความคลองหลวง
รับว่าความธัญบุรี
รับว่าความลาดหลุมแก้ว
รับว่าความลำลูกกา
รับว่าความสามโคก
รับว่าความหนองเสือ
รับว่าความกระทุ่มแบน
รับว่าความบางพลี
รับว่าความบางบ่อ
รับว่าความพระประแดง
รับว่าความพุทธมณฑล
รับว่าความสามพราน
รับว่าความเมืองหัวหิน
รับว่าความบางรัก
รับว่าความสาธร
รับว่าความเซนส์หลุยส์
รับว่าความสาธุประดิษฐ์
รับว่าความบางแค
รับว่าความภาษีเจริญ
รับว่าความปิ่นเกล้า
รับว่าความจรัญ
รับว่าความบรมราชชนนี
รับว่าความบางพลัด
รับว่าความบางอ้อ
รับว่าความบางกอกน้อย
รับว่าความบางกอกใหญ่
รับว่าความคลองสาน
รับว่าความอิสรภาพ
รับว่าความสาธร
รับว่าความสวนผัก
รับว่าความทุ่งมังกร
รับว่าความราชพฤกษ์
รับว่าความชัยพฤกษ์
รับว่าความกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รับว่าความพุทธมลฑล
รับว่าความพระราม 2
รับว่าความท่าพระ
รับว่าความรัชดาภิเษก
รับว่าความพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รับว่าความแม้นศรี
รับว่าความราษฎร์บูรณะ
รับว่าความดาวคะนอง
รับว่าความตลาดพลู
รับว่าความพญาไท
รับว่าความเจริญ
รับว่าความปทุมวัน
รับว่าความมาบุญครอง
รับว่าความสยาม
รับว่าความศรีย่าน
รับว่าความเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รับว่าความบางนา
รับว่าความสี่แยกทศกันต์
รับว่าความตลิ่งชัน
รับว่าความสุขุมวิท
รับว่าความประตูน้ำ
รับว่าความวุฒากาศ
รับว่าความจอมทอง
รับว่าความท่าเกษตร
รับว่าความบางแวก
รับว่าความบางหว้า
รับว่าความวงเวียนใหญ่
รับว่าความลาดหญ้า
รับว่าความสำราญราษฎร์
รับว่าความเสาชิงช้า
รับว่าความสาธุประดิษฐ์
รับว่าความซ.วัดลาดปลาดุก
รับว่าความซ.วัดศรีประวัติ
รับว่าความสมเด็จเจ้าพระยา
รับว่าความเจริญนคร
รับว่าความเพชรเกษม
รับว่าความบางรัก
รับว่าความยานนาวา
รับว่าความเอกชัย
รับว่าความกำนันแม้น
รับว่าความเทเวศน์
รับว่าความเทอดไท
รับว่าความบางขุนเทียน
รับว่าความท่าข้าม
รับว่าความบางบอน
รับว่าความสุขสวัสดิ์
รับว่าความทุ่งครุ
รับว่าความประชาอุทิศ
รับว่าความลาพร้าว
รับว่าความอนุสาวรีย์ชัย
รับว่าความซ.อารีย์สัมพันธุ์
รับว่าความอ้อมน้อย
รับว่าความอ้อมใหญ่
รับว่าความมหาชัย
รับว่าความคลองขวาง
รับว่าความบางมด
รับว่าความหนองเเขม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *