ชมความงามของ วัดล้านขวด “Million Jar Temple” วัดที่ใช้ขวดมากกว่า 1.5 ล้านขวดประดับตกแต่งให้สวยงาม

วัดป่ามหาเจดีย์แก้วหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ล้านขวด” ตั้งอยู่ที่บ้านดอนตำนนท์อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเรียกว่า “วัดขวด” เพราะสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดไม่ว่าจะเป็น ซุ้มประตูทางเข้าที่จอดรถโบสถ์หอระฆังห้องเล็ก ๆ หรือแม้กระทั่งห้องน้ำได้รับการตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีกว่า 1.5 ล้านขวด ซึ่งความคิดดังกล่าวไม่ได้มาจากนักออกแบบหรือศิลปิน แต่มาจากพระที่ชื่อว่า “พระครูวิเวกธรรมชาญ” ที่เคยไปเยี่ยมชมสุสานหนองใหญ่ ที่ตั้งปัจจุบันของวัดล้านขวด ในขณะเดียวกันมีญาติโยมและชาวบ้านที่คนทางศาสนาแวะเวียนมาด้วย ทำให้ปู่มีแนวคิดในการสร้างวัดในบริเวณสุสานนี้ แต่เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีขวดขยะจำนวนมากซึ่งเขาเห็นว่าขวดเหล่านั้นมีสีต่าง

Read more