ชมความงามของ วัดล้านขวด “Million Jar Temple” วัดที่ใช้ขวดมากกว่า 1.5 ล้านขวดประดับตกแต่งให้สวยงาม

วัดป่ามหาเจดีย์แก้วหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ล้านขวด” ตั้งอยู่ที่บ้านดอนตำนนท์อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเรียกว่า “วัดขวด” เพราะสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดไม่ว่าจะเป็น ซุ้มประตูทางเข้าที่จอดรถโบสถ์หอระฆังห้องเล็ก ๆ หรือแม้กระทั่งห้องน้ำได้รับการตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีกว่า 1.5 ล้านขวด

ซึ่งความคิดดังกล่าวไม่ได้มาจากนักออกแบบหรือศิลปิน แต่มาจากพระที่ชื่อว่า “พระครูวิเวกธรรมชาญ” ที่เคยไปเยี่ยมชมสุสานหนองใหญ่ ที่ตั้งปัจจุบันของวัดล้านขวด ในขณะเดียวกันมีญาติโยมและชาวบ้านที่คนทางศาสนาแวะเวียนมาด้วย ทำให้ปู่มีแนวคิดในการสร้างวัดในบริเวณสุสานนี้ แต่เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีขวดขยะจำนวนมากซึ่งเขาเห็นว่าขวดเหล่านั้นมีสีต่าง

สามารถตกแต่งอาคารได้อย่างสวยงามและยังช่วยประหยัดงบประมาณสีกระเบื้องเพิ่มเติมปู่จึงเก็บขวดจากหมู่บ้านในวัด และจากหมู่บ้านใกล้เคียงนำมาสร้างกุฏิแรก

ต่อมาเมื่อวัดขวดหลายล้านขวดเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป ผู้คนในจังหวัดใกล้เคียงหลั่งน้ำตาเข้าวัด กับพวกเขาแต่ละคนนำขวดไม้มาบริจาคแล้วอาคารก็ถูกสร้างขึ้นเรื่อย ๆ แม้แต่วัดลานใจก็เป็นวัดที่สมบูรณ์เหมือนทุกวันนี้


ด้วยความแปลกใหม่ของวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งอาคารการสร้างวัดป่ามหาเจดีย์แก้วหรือวัดลานใจเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวในเขตขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรกพวกเขาจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจ เมื่อเห็นอาคารรอบ ๆ พวกเขาตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสี ศาลาฐานสโมสรเจดีย์แก้วและวัดน้ำน้ำซึ่งมีความงดงามด้วยขวดนับแสน
ที่นี่นอกจากชื่นชมศิลปะการเปลี่ยนขวดเป็นสีต่างๆในอาคารผู้เข้าชมจะต้องประหลาดใจกับความคิดที่จะนำฝาขวดมาคลุมภาพประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย

การเดินทางสู่อำเภอขุนหาญ: จากเมืองศรีสะเกษใช้เส้นทางหมายเลข 211 และ 2111 ระยะทาง 61 กิโลเมตร

เรียบเรียงรวบรวมโดย: www.udoncitynews.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *