วัดจ นแต่ร ว ยน้ำใจ กราบได้สนิทใจ พระแท้ผู้มีแต่ให้ ดับทุกข์คนจ น ช่วยผู้ย ากไร้ ไม่เรี่ยไรตั้งตู้บริจาค ร่างไร้บ้านฌาปนกิจฟรี ง า นบวชไม่คิดค่าใช้จ่าย สวัสดีครับ เดินตามพ่อ มีเ รื่ อ

Read more