วิธีการเลี้ยงกุ้ง ฝ อ ย ในบ่อซีเมนต์ เพื่อสร้างรายได้

การ เ ต รี ย มบ่อ 1.เตรียมบ่อซีเมนต์กลม จะเป็นบ่เก่าหรือ ใหม่ก็ได้  แต่ถ้าเป็นบ่เก่า ควรแช่น้ำทิ้งไว้ ซักอาทิตย์ก่อน เพื่อลด ความ เ ค็ ม ข อ งปูน

Read more