ฉันไปได้ ไม่มีคำว่ายกเลิก ไม่ว่าพสกนิกรจะอยู่ที่ใดบนขวานทองนี้ ไม่มีพื้นที่ใดในประเทศที่ทรงไปไม่ถึง

สวัสดีครับวันนี้ขอยกเรื่องราวมาจากสัมภาษณ์ตอนหนึ่งของ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตองคมนตรี และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน ที่เล่าถึงการทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างหนักของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในการเสด็จ ไปทรงงานยังพื้นที่ทุรกันดารโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการเดินทาง โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จ ไปทรงงานยังพื้นที่จริง ซึ่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นที่ทุรกันดาร บางแห่งข้าราชการยังไม่เคยไป หรือไม่กล้าไปเพราะกลัวอันตรายด้วยซ้ำ

Read more