เหมาะสมนักแล้ว คนดีศรีนคร จิมมี ชวาลา เศรษฐีใจบุญ รับพระราชทานเครื่องราช

ขอนำเสนอเรื่องราวของคนดีศรีนครธรรมราช นายจิมมี ชวาลา พ่อค้าผ้าชาวไทยเชื้อสายอินเดีย นักธุรกิจค้าผ้าใหญ่ที่สุดในเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของจังหวัด ริมถนนราชดำเนิน บริเวณสี่แยกท่าวัง ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชายเศรษฐีผู้ที่ใจบุญมอบเงินบริจาคเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมอยู่เรื่อยมา

นายจิมมี ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่รู้จักกับการช่วยเหลือเงินในโครงการวิ่งก้าวคนละก้าวของพี่ตูน และล่าสุดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้เข้าช่วยเหลืออุทกภัยพายุปาบึกซัดเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกับทะเลและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผมกระทบและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน จำนวน สามสิบล้านบาทขึ้นไปบาทขึ้นไป ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสืบต่อไป


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ผู้เป็นประธานของเครื่องราชิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์

ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง ผู้ซิ่งจะได้พบประกาศนียบัตรนี้ให้ทราบว่า นายจิมมี่ ชวาลา สมควรจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ได้ จึงทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชสิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๑ ชื่อ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเกียรติยศสืบไป ขอให้มีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการเทอญ

พระราชทานตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขอบคุณที่มา: เดินตามพ่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *