ย้ายไฟแนนซ์ สินเชื่อรถแลกเงิน รถเข้าไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง อนุมัติไวสินเชื่อ

สินเชื่อรถยนต์
รีไฟแนนซ์รถยนต์
จัดไฟแนนซ์รถยนต์
ไฟแนนซ์
จํานําทะเบียนรถ
ไฟแนนซ์รถยนต์
จัดไฟแนนซ์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อรถยนต์
เงินกู้

ติดต่อสอบถาม

ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์
การย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “การรีไฟแนนซ์” คือการชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน
โดยขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อนำไปปลดภาระหนี้เงินกู้ที่ค้างอยู่อันเก่า ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง ต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูง คุณไม่สามารถผ่อนชำระได้อีกต่อไป
จึงเลือกการรีไฟแนนซ์ เพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำลง ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง หรือระยะเวลาเป็นหนี้นานขึ้น โดยอาจจะขอกู้จากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิมหรือเป็นสถาบันการเงินรายใหม่ก็ได้

ซึ่งการรีไฟแนนซ์จะเป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด ก็ต่อเมื่อมีการเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมสุทธิทั้งหมดกับ หนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก่อนหน้านี้
หรือพูดง่าย ๆ คือเมื่อทำการรีไฟแนนซ์มาแล้วหนี้สินสามารถลดลงจากเดิมได้นั่นเอง

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์

1. ก่อนที่คุณจะทำการปิดบัญชีสินเชื่อเดิม เพื่อนำรถไปทำการขอสินเชื่อใหม่ (รีไฟแนนซ์) คุณจะต้องคำนวณว่า ดอกเบี้ยคงเหลือตามสัญญากู้เดิม เมื่อนำมาหักส่วนต่างกับดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากการกู้ใหม่ ถือว่าคุ้มค่าหรือไม่

2. เมื่อคุณมั่นใจแล้วว่า สามารถวางแผนในการผ่อนชำระค่างวด ได้จนครบสัญญา คุณก็สามารถติดต่อกับธนาคารต่างๆ ได้ทันที ทุกวันทำการ ไม่ว่าคุณจะทำการรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินเดิม หรือสถาบันการเงินใหม่ คุณก็สามารถเจรจาต่อรองเพื่อขออัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือเรียกร้องข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้นั่นเอง

3. หากคุณต้องการปิดยอดบัญชีจากสถาบันการเงินที่กู้เดิม ว่าต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไร คุณจะต้องขอส่วนลดด้วย เพราะตามกฎหมาย ทางไฟแนนซ์ กรณีที่คุณสามารถปิดบัญชีก่อน ครบอายุสัญญาเช่าซื้อ ต้องลดดอกเบี้ย ที่เหลืออยู่ให้ครึ่งหนึ่ง

4. หลังจากทราบยอดแล้ว คุณสามารถสอบถามยอดรีไฟแนนซ์กับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อเปรียบเทียบยอดรีไฟแนนซ์ที่ได้ หัก ยอดบัญชีที่สถาบันการเงินไฟแนนซ์เดิม หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้ามีเงินเหลือคุณก็สามารถทำได้ หรือถ้ายอดไม่พอ ขาดเล็กน้อย คุณอาจจะเพิ่มเข้าไปได้เช่นเดียวกัน แต่คุณจะต้องลองเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับก่อน

5. หากคุณต้องการทำรีไฟแนนซ์ คุณจะต้องส่งเอกสารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ว่าต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือไม่ ให้กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตบูโรของคุณ เป็นตัวช่วยในการอนุมัติสินเชื่อ เมื่อทราบผล คุณจะได้รับทำการปิดบัญชีและรับเงินส่วนที่เหลือจากสถาบันการเงินใหม่ทันทีในวันนั้น โดยไม่ต้องรอเล่มออกมาจากไฟแนนซ์เดิม

6. เมื่อคุณได้รับเล่มมาแล้ว คุณจะได้ส่งให้กับสถาบันการเงินใหม่ เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอน จากนั้นสถาบันการเงินใหม่จะโทรหาคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ต่อไป ในการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ ก็ถือว่าสิ้นสุด

แนะนำสถาบันการเงินที่รับรีไฟแนนซ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (คาร์ ฟอร์ แคช)

รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน) รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว) ให้วงเงินสุงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุด 72 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่น ในวงเงินเดียวกัน พร้อมบริการจาก คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการคุณถึงบ้าน

หมายเหตุ *สงวนสิทธิ์มอบข้อเสนอเฉพาะแก่ลูกค้าที่ขอสินเชื่อออนไลน์ ที่ได้รับการอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อย โดยข้อเสนอตั้งหลัก 60 วัน จะมีผลนับจากวันที่ทำสัญญา
**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระและผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจาก ยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนรถ รวมทั้งรายได้ และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

ย้ายรีไฟแนนซ์รถ
บริษัทย้ายไฟแนนซ์รถยึด โทร 098-1154549 เราช่วยไถ่ถอนรถให้คุณได้ จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ สินเชื่อรถยนต์
ย้ายไฟแนนซ์รถ , รีไฟแนนซ์รถยนต์ , ไฟแนนซ์จะยึดรถ
รีไฟแนนซ์รถยนต์ ถ้าพรุ่งนี้ไฟแนนซ์จะมายึดรถ เราค้างจ่ายมา 4เดือน หากท่านกำลังถูกไฟแนนซ์ขู่ยึดรถ ติดต่อเรามา

สินเชื่อรถยนต์นครพนม
สินเชื่อรถยนต์บึงกาฬ
สินเชื่อรถยนต์สกลนคร
สินเชื่อรถยนต์มุกดาหาร
สินเชื่อรถยนต์อุบลราชธานี
สินเชื่อรถยนต์หนองคาย
สินเชื่อรถยนต์อำนาจเจริญ
สินเชื่อรถยนต์หนองบัวลำภู
สินเชื่อรถยนต์ศรีสะเกษ
สินเชื่อรถยนต์อุดรธานี
สินเชื่อรถยนต์ยโสธร
สินเชื่อรถยนต์เลย
สินเชื่อรถยนต์กาฬสินธุ์
สินเชื่อรถยนต์ร้อยเอ็ด
สินเชื่อรถยนต์มหาสารคาม
สินเชื่อรถยนต์สุรินทร์
สินเชื่อรถยนต์ขอนแก่น
สินเชื่อรถยนต์อำนาจเจริญ
สินเชื่อรถยนต์บุรีรัมย์
สินเชื่อรถยนต์ชัยภูมิ
สินเชื่อรถยนต์โคราชนครราชสีมา
สินเชื่อรถยนต์เชียงใหม่
สินเชื่อรถยนต์เพชรบูรณ์
สินเชื่อรถยนต์-เชียงราย
สินเชื่อรถยนต์แม่ฮ่องสอน
สินเชื่อรถยนต์พะเยา
สินเชื่อรถยนต์ลำพูน
สินเชื่อรถยนต์น่าน
สินเชื่อรถยนต์ลำปาง
สินเชื่อรถยนต์พิษณุโลก
สินเชื่อรถยนต์แพร่
สินเชื่อรถยนต์อุตรดิตถ์
สินเชื่อรถยนต์ตาก
สินเชื่อรถยนต์กำแพงเพชร
สินเชื่อรถยนต์พิจิตร
สินเชื่อรถยนต์นครสวรรค์
สินเชื่อรถยนต์อุทัยธานี
สินเชื่อรถยนต์ชัยนาท
สินเชื่อรถยนต์ลพบุรี
สินเชื่อรถยนต์สิงห์บุรี
สินเชื่อรถยนต์สุโขทัย
สินเชื่อรถยนต์ปราจีนบุรี
สินเชื่อรถยนต์สระบุรี
สินเชื่อรถยนต์นครนายก
สินเชื่อรถยนต์นครปฐม
สินเชื่อรถยนต์อ่างทอง
สินเชื่อรถยนต์ราชบุรี
สินเชื่อรถยนต์สุพรรณบุรี
สินเชื่อรถยนต์อยุธยา
สินเชื่อรถยนต์สมุทรสงคราม
สินเชื่อรถยนต์สมุทรปราการ
สินเชื่อรถยนต์สมุทรสาคร
สินเชื่อรถยนต์สระแก้ว
สินเชื่อรถยนต์ตราด
สินเชื่อรถยนต์จันทบุรี
สินเชื่อรถยนต์ระยอง
สินเชื่อรถยนต์ชลบุรี
สินเชื่อรถยนต์ฉะเชิงเทรา
สินเชื่อรถยนต์เพชรบุรี
สินเชื่อรถยนต์ชุมพร
สินเชื่อรถยนต์ระนอง
สินเชื่อรถยนต์สุราษฎร์ธานี
สินเชื่อรถยนต์นครศรีธรรมราช
สินเชื่อรถยนต์พังงา
สินเชื่อรถยนต์กระบี่
สินเชื่อรถยนต์ตรัง
สินเชื่อรถยนต์พัทลุง
สินเชื่อรถยนต์ภูเก็ต
สินเชื่อรถยนต์สงขลา
สินเชื่อรถยนต์คลองตัน
สินเชื่อรถยนต์จรัญสนิทวงศ์
สินเชื่อรถยนต์ดาวคะนอง
สินเชื่อรถยนต์ดินแดง
สินเชื่อรถยนต์ธนบุรี
สินเชื่อรถยนต์นวนคร
สินเชื่อรถยนต์นวลจันทร์
สินเชื่อรถยนต์บางนา
สินเชื่อรถยนต์ปทุมวัน
สินเชื่อรถยนต์ประชาชื่น
สินเชื่อรถยนต์ประตูน้ำ
สินเชื่อรถยนต์ปิ่นเกล้า
สินเชื่อรถยนต์พระราม 2
สินเชื่อรถยนต์พระราม 9
สินเชื่อรถยนต์เพชรเกษม
สินเชื่อรถยนต์รัชดาภิเษก
สินเชื่อรถยนต์รัชโยธิน
สินเชื่อรถยนต์รามคำแหง
สินเชื่อรถยนต์วังหิน
สินเชื่อรถยนต์วัชพล
สินเชื่อรถยนต์สะพานควาย
สินเชื่อรถยนต์สาธุประดิษฐ์
สินเชื่อรถยนต์สามเสน
สินเชื่อรถยนต์สีลม
สินเชื่อรถยนต์สุขาภิบาล
สินเชื่อรถยนต์สุขุมวิท
สินเชื่อรถยนต์สุทธิสาร
สินเชื่อรถยนต์อนุเสาวรีย์ชัย
สินเชื่อรถยนต์อ่อนนุช
สินเชื่อรถยนต์ปากเกร็ด
สินเชื่อรถยนต์บางใหญ่
สินเชื่อรถยนต์คลองหลวง
สินเชื่อรถยนต์ธัญบุรี
สินเชื่อรถยนต์ลาดหลุมแก้ว
สินเชื่อรถยนต์ลำลูกกา
สินเชื่อรถยนต์สามโคก
สินเชื่อรถยนต์หนองเสือ
สินเชื่อรถยนต์กระทุ่มแบน
สินเชื่อรถยนต์บางพลี
สินเชื่อรถยนต์บางบ่อ
สินเชื่อรถยนต์พระประแดง
สินเชื่อรถยนต์พุทธมณฑล
สินเชื่อรถยนต์สามพราน
สินเชื่อรถยนต์เมืองหัวหิน
สินเชื่อรถยนต์บางรัก
สินเชื่อรถยนต์สาธร
สินเชื่อรถยนต์เซนส์หลุยส์
สินเชื่อรถยนต์สาธุประดิษฐ์
สินเชื่อรถยนต์บางแค
สินเชื่อรถยนต์ภาษีเจริญ
สินเชื่อรถยนต์ปิ่นเกล้า
สินเชื่อรถยนต์จรัญ
สินเชื่อรถยนต์บรมราชชนนี
สินเชื่อรถยนต์บางพลัด
สินเชื่อรถยนต์บางอ้อ
สินเชื่อรถยนต์บางกอกน้อย
สินเชื่อรถยนต์บางกอกใหญ่
สินเชื่อรถยนต์คลองสาน
สินเชื่อรถยนต์อิสรภาพ
สินเชื่อรถยนต์สาธร
สินเชื่อรถยนต์สวนผัก
สินเชื่อรถยนต์ทุ่งมังกร
สินเชื่อรถยนต์ราชพฤกษ์
สินเชื่อรถยนต์ชัยพฤกษ์
สินเชื่อรถยนต์กัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
สินเชื่อรถยนต์พุทธมลฑล
สินเชื่อรถยนต์พระราม 2
สินเชื่อรถยนต์ท่าพระ
สินเชื่อรถยนต์รัชดาภิเษก
สินเชื่อรถยนต์พระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
สินเชื่อรถยนต์แม้นศรี
สินเชื่อรถยนต์ราษฎร์บูรณะ
สินเชื่อรถยนต์ดาวคะนอง
สินเชื่อรถยนต์ตลาดพลู
สินเชื่อรถยนต์พญาไท
สินเชื่อรถยนต์เจริญ
สินเชื่อรถยนต์ปทุมวัน
สินเชื่อรถยนต์มาบุญครอง
สินเชื่อรถยนต์สยาม
สินเชื่อรถยนต์ศรีย่าน
สินเชื่อรถยนต์เทเวศน์
ทวีวัฒนา
สินเชื่อรถยนต์บางนา
สินเชื่อรถยนต์สี่แยกทศกันต์
สินเชื่อรถยนต์ตลิ่งชัน
สินเชื่อรถยนต์สุขุมวิท
สินเชื่อรถยนต์ประตูน้ำ
สินเชื่อรถยนต์วุฒากาศ
สินเชื่อรถยนต์จอมทอง
สินเชื่อรถยนต์ท่าเกษตร
สินเชื่อรถยนต์บางแวก
สินเชื่อรถยนต์บางหว้า
สินเชื่อรถยนต์วงเวียนใหญ่
สินเชื่อรถยนต์ลาดหญ้า
สินเชื่อรถยนต์สำราญราษฎร์
สินเชื่อรถยนต์เสาชิงช้า
สินเชื่อรถยนต์สาธุประดิษฐ์
สินเชื่อรถยนต์ซ.วัดลาดปลาดุก
สินเชื่อรถยนต์ซ.วัดศรีประวัติ
สินเชื่อรถยนต์สมเด็จเจ้าพระยา
สินเชื่อรถยนต์เจริญนคร
สินเชื่อรถยนต์เพชรเกษม
สินเชื่อรถยนต์บางรัก
สินเชื่อรถยนต์ยานนาวา
สินเชื่อรถยนต์เอกชัย
สินเชื่อรถยนต์กำนันแม้น
สินเชื่อรถยนต์เทเวศน์
สินเชื่อรถยนต์เทอดไท
สินเชื่อรถยนต์บางขุนเทียน
สินเชื่อรถยนต์ท่าข้าม
สินเชื่อรถยนต์บางบอน
สินเชื่อรถยนต์สุขสวัสดิ์
สินเชื่อรถยนต์ทุ่งครุ
สินเชื่อรถยนต์ประชาอุทิศ
สินเชื่อรถยนต์ลาพร้าว
สินเชื่อรถยนต์อนุสาวรีย์ชัย
สินเชื่อรถยนต์ซ.อารีย์สัมพันธุ์
สินเชื่อรถยนต์อ้อมน้อย
สินเชื่อรถยนต์อ้อมใหญ่
สินเชื่อรถยนต์มหาชัย
สินเชื่อรถยนต์คลองขวาง
สินเชื่อรถยนต์บางมด
สินเชื่อรถยนต์หนองเเขม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *