กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 266 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 266 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : -เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

Read more