ทำประกันชีวิต ประกันภัย และประกันอุบัติเหตุกับ เอไอเอ ประกันAIA

เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล แต่ไม่ขาดรายได้ | ทำประกันสุขภาพ ตัวแทนประกัน รับทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเด็ก ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัย ประกันรถยนต์ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยจัดการการเงินให้คุณและครอบครัว รับทำประกันรถยนต์ ทำประกันที่ไหนดี สนใจทำประกัน เลือกทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันภัย และประกันอุบัติเหตุกับ เอไอเอ สอบถามผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกับเอไอเอ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด 

ติดต่อสอบถามเรื่องประกัน

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ++++
ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ
การเลือกซื้อประกันสุขภาพเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพเเละด้านการเงินในเวลาเดียวกัน เพราะถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดเพียงครั้งเดียว อาจทำให้เงินเก็บที่คุณสะสมมาหลายปีหายไปในพริบตา เราจึงต้องเลือกประกันที่ครอบคลุมตั้งเเต่ป่วยเล็กน้อยจนถึง ‘ทุพพลภาพ’ คือไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ก่อนอื่นคุณต้องสำรวจสุขภาพร่างกายเเละสุขภาพการเงินให้ชัดเจน เพื่อนำข้อมูลไปเลือกประกันสุขภาพที่คุ้มค่าต่อชีวิตคุณมากที่สุด โดยปัจจัยสำคัญในการเลือกประกันสุขภาพมีดังนี้
1. เบี้ยประกัน
เบี้ยประกันคือเงินที่คุณจ่ายให้กับบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครอง ทั้งนี้โดยมากแล้วอัตราค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละช่วงอายุ เช่น ตอนเด็กค่าเบี้ยประกันสูงเพราะเด็กมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ หรือวัยชราก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายเช่นกัน

นอกจากเรื่องอายุแล้ว เพศ สุขภาพ อาชีพ การดำเนินชีวิต จำนวนผู้เอาประกันภัย (กรณีประกันภัยกลุ่ม) ก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเบื้ยประกัน ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพที่เหมาะสมควรจ่ายไม่เกิน 10-15% ของรายได้รวมทั้งปี เช่น มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท หนึ่งปีจะมีรายได้รวม 180,000 บาท เมื่อคิดค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายในหนึ่งปีที่ 10% คิดเป็นเงิน 18,000 บาทต่อปี หรือถ้ารับได้ที่ 15% ก็จะคิดเป็นเงิน 27,000 บาทต่อปี

ถ้าคุณต้องจ่ายมากกว่านี้มีสิทธิ์ที่ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไป เเละเบี้ยประกันอาจจะปรับขึ้นทุกๆ ปี ฉะนั้นก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพควรดูตารางค่าเบี้ยประกันตลอดอายุสัญญา ว่าเหมาะสมกับรายรับเเละค่าใช้จ่ายที่คุณมีหรือไม่ (บทความแนะนำเพิ่มเติม: เราควรจ่ายค่าเบี้ยประกัน (เบี้ยประกันชีวิต) ปีละเท่าไร)

2. วงเงินคุ้มครอง
การเจ็บป่วยคือสิ่งที่คาดเดายาก คุณจึงต้องคิดถึงกรณีร้ายเเรงที่สุดเพื่อคาดการณ์ได้ว่า ประกันสุขภาพต้องมีเงินคุ้มครองเท่าไหร่ ถึงจะครอบคลุมค่ารักษาของคุณทั้งหมด เพราะถึงแม้คุณจะมีประกันสุขภาพ เเต่ถ้าค่ารักษาทั้งหมดของคุณไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น คุณก็ต้องจ่ายส่วนต่างตรงนี้ เช่น ค่ารักษาทั้งหมดของคุณคือ 150,000 เเต่ประกันคุ้มครองคุณ 50,000 แสดงว่าอีกหนึ่งเเสนคุณต้องจ่ายเอง ซึ่งเรื่องไม่คาดคิดเหล่านี้อาจจะสามารถทำให้การเงินของคุณสะดุดได้ ฉะนั้นเมื่อคุณเลือกที่จะซื้อประกันสุขภาพควรมีเงินคุ้มครองที่สูงจนคุณไม่ต้องเสียเงินอีก

3. ความเสี่ยง
ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงเรื่องสุขภาพส่วนตัว กรรมพันธุ์ หรือโรคประจำตัว เนื่องจากประกันเเต่ละบริษัทครอบคลุมไม่เหมือนกัน

เมื่อคุณประเมินความเสี่ยงตนเองว่าสามารถเกิดโรคอะไรขึ้นได้บ้าง จะยิ่งทำให้คุณเลือกซื้อประกันที่เหมาะสม เช่น ที่บ้านมีกรรมพันธุ์โรคหัวใจ เเสดงว่าคุณมีความเสี่ยง คุณจึงต้องเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงโรคหัวใจ เพราะถ้าไม่ครอบคลุม บริษัทประกันไม่สามารถจ่ายค่ารักษาเเละเงินชดเชยให้คุณได้เพราะนอกเหนือกรมธรรม์ที่คุณได้ทำไว้ กลายเป็นว่าคุณซื้อประกันสุขภาพที่ไม่คุ้มครองสุขภาพของคุณจริงๆ

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ++++
4. การคุ้มครอง
การเจ็บป่วยเเต่ละครั้งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากมาย เช่น ค่าห้องรักษา ค่าผ่าตัด ค่าใช้จ่ายตลอดการพักฟื้นของคุณ หรือการเจ็บป่วยธรรมดาที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเป็นเเค่การรักษาตัวในคลินิก คุณจึงต้องเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยใน (IPD) ที่รักษาที่โรงพยาบาล (อย่างน้อย 6 ชั่วโมง) เเละผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นอนพักฟื้นในโรงพยาบาล (OPD) จะได้ครอบคลุมตั้งเเต่ป่วยเล็กน้อยจนถึงโรคร้ายเเรง ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายไม่จำกัดค่ารักษาพยาบาลต่อรายการอีกด้วย

5. กระเเสเงินสดของตนเอง
เมื่อคุณได้ซื้อประกันสุขภาพเรียบร้อย คุณต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันตามสัญญา ฉะนั้นเงินค่าเบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายทุกเดือน/ปี ควรเป็นเงินที่ไม่เดือดร้อนกับค่าใช้จ่ายหลักของคุณ เพราะประกันสุขภาพเหมือนเป็นการซื้อความอุ่นใจด้านสุขภาพในอนาคต จึงไม่ควรส่งผลกระทบต่อเงินในปัจจุบัน

6. โรงพยาบาลที่สามารถรักษาได้
การรักษาภายใต้ประกันสุขภาพส่วนใหญ่ จะกำหนดเครือโรงพยาบาลมาให้ ซึ่งบางครั้งการเจ็บป่วยอาจไม่ได้เกิดขึ้นในละแวกพื้นที่โรงพยาบาลในเครือข่ายเสมอไป เช่น เจ็บป่วยตอนไปต่างจังหวัด คุณจึงควรเลือกประกันสุขภาพที่ให้คุณรักษาที่โรงพยาบาลได้หลากหลาย จะได้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสุขภาพทุกพื้นที่

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ++++
ลักษณะความคุ้มครองของประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพมีหลายแบบให้คุณได้เลือก ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันว่าจะจัดสรรความคุ้มครองเเต่ละเเบบ อย่างไร โดยลักษณะความคุ้มครองของประกันสุขภาพมีทั้งหมด 7 ประเภทคือ
1. การรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผู้เอาประกันต้องนอนในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

2. ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด
บริษัทมีเงินคุ้มครองในการรักษาจากการผ่าตัด รวมถึงค่ารักษาในการปรึกษาเเพทย์

3. ค่าใช้จ่ายจากการให้เเพทย์มาดูเเล
บริษัทมีเงินค่ารักษาทางการเเพทย์ ซึ่งวงเงินมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับรูปแบบประกันที่คุณเลือก

4. ค่าใช้จ่ายจากการรักษาที่คลินิก หรือ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ครอบคลุมถึงการรักษาที่คลีนิกหรือเรียกว่าผู้ป่วยนอก (OPD)

5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมคลอดบุตร

6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
บริษัทมีวงเงินสำหรับการบริการด้านทันตเเพทย์

7. การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษ
บริษัทมีวงเงินสำหรับค่าพยาบาลพิเศษทั้งที่โรงพยาบาลเเละที่บ้าน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของเเพทย์

ประกันสุขภาพเหมาะกับใครบ้าง?
1. ผู้ที่มีสุขภาพดีแต่กังวลว่าตัวเองอาจมีความเสี่ยงในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
กลุ่มนี้มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากกว่ากลุ่มอื่น การทำประกันสุขภาพจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เพราะช่วยลดค่ารักษาต่างๆ ได้อย่างดี รวมถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้โรงพยาบาลที่ได้ทำประกันสุขภาพไว้

2. วัยทำงาน
ที่มองหาประกันสุขภาพเสริมจากสวัสดิการที่ตัวเองมีอยู่ หรือ ป้องกันความเสี่ยงเรื่องสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ความคิดที่ส่งผลต่อโรคความดันสูง

3. เจ้าของกิจการ
ถึงเเม้จะมีรายได้ที่สูงกว่าพนักงานเงินเดือนเเต่ก็ทำงานหนักมากกว่า ส่งผลให้ละเลยสุขภาพตนเอง เช่น กินอาหารไม่ตรงเวลา นอนดึก ละเลยสัญญาเตือนของโรคภัย อีกทั้งไม่มีประกันชีวิตเบื้องต้นเหมือนกับพนักงานเงินเดือนที่บริษัททำให้ การซื้อประกันจึงเหมือนเป็นการบริหารความเสี่ยงให้คุณทำงานอย่างหนักได้อย่างปลอดภัย

4. ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี
ประกันสุขภาพนอกจากจะคุ้มครองสุขภาพของคุณเเล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องการลดหย่อนภาษีด้วย

โดยประกันสุขภาพที่มีสิทธิลดหย่อนภาษีต้องเข้าเกณฑ์ดังนี้
-ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยเเละบาดเจ็บ เช่น การทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
-ประกันภัยโรคร้ายเเรง
-ประกันภัยการดูเเลระยะยาว
-ถ้าประกันสุขภาพของคุณมีเกณฑ์เข้าข่ายสามารถทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้เลย

บริการของเรารับทำประกันทุกชนิด
อยากทำประกันชีวิต
อยากทำประกันสุขภาพ
อยากทำประกันสุขภาพเด็ก
สมัครตัวแทนประกัน
สมัครประกันอุบัติเหตุ
สมัครบริษัทประกันเอไอเอ ประกันAIA
ประกันสุขภาพที่ไหนดี
สมัครประกันภัย
อยากทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ
สมัครทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุ
รับทำประกันรถยนต์

ทำประกันสุขภาพ
ทำประกันสุขภาพที่ไหนดี โทร 063-6788995 ประกันชีวิต ประกันภัย และประกันอุบัติเหตุกับ เอไอเอ ประกันAIA
ประกันสุขภาพ , ทำประกันชีวิต , ทำประกันเอไอเอ , ประกันสุขภาพเด็ก
ตัวแทนประกัน ประกันชีวิตAIA ประกันสุขภาพเอไอเอ ประกันสุขภาพเด็ก บริษัทประกันภัย ประกันสุขภาพที่ไหนดี ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

ประกันสุขภาพนครพนม
ประกันสุขภาพบึงกาฬ
ประกันสุขภาพสกลนคร
ประกันสุขภาพมุกดาหาร
ประกันสุขภาพอุบลราชธานี
ประกันสุขภาพหนองคาย
ประกันสุขภาพอำนาจเจริญ
ประกันสุขภาพหนองบัวลำภู
ประกันสุขภาพศรีสะเกษ
ประกันสุขภาพอุดรธานี
ประกันสุขภาพยโสธร
ประกันสุขภาพเลย
ประกันสุขภาพกาฬสินธุ์
ประกันสุขภาพร้อยเอ็ด
ประกันสุขภาพมหาสารคาม
ประกันสุขภาพสุรินทร์
ประกันสุขภาพขอนแก่น
ประกันสุขภาพอำนาจเจริญ
ประกันสุขภาพบุรีรัมย์
ประกันสุขภาพชัยภูมิ
ประกันสุขภาพโคราชนครราชสีมา
ประกันสุขภาพเชียงใหม่
ประกันสุขภาพเพชรบูรณ์
ประกันสุขภาพ-เชียงราย
ประกันสุขภาพแม่ฮ่องสอน
ประกันสุขภาพพะเยา
ประกันสุขภาพลำพูน
ประกันสุขภาพน่าน
ประกันสุขภาพลำปาง
ประกันสุขภาพพิษณุโลก
ประกันสุขภาพแพร่
ประกันสุขภาพอุตรดิตถ์
ประกันสุขภาพตาก
ประกันสุขภาพกำแพงเพชร
ประกันสุขภาพพิจิตร
ประกันสุขภาพนครสวรรค์
ประกันสุขภาพอุทัยธานี
ประกันสุขภาพชัยนาท
ประกันสุขภาพลพบุรี
ประกันสุขภาพสิงห์บุรี
ประกันสุขภาพสุโขทัย
ประกันสุขภาพปราจีนบุรี
ประกันสุขภาพสระบุรี
ประกันสุขภาพนครนายก
ประกันสุขภาพนครปฐม
ประกันสุขภาพอ่างทอง
ประกันสุขภาพราชบุรี
ประกันสุขภาพสุพรรณบุรี
ประกันสุขภาพอยุธยา
ประกันสุขภาพสมุทรสงคราม
ประกันสุขภาพสมุทรปราการ
ประกันสุขภาพสมุทรสาคร
ประกันสุขภาพสระแก้ว
ประกันสุขภาพตราด
ประกันสุขภาพจันทบุรี
ประกันสุขภาพระยอง
ประกันสุขภาพชลบุรี
ประกันสุขภาพฉะเชิงเทรา
ประกันสุขภาพเพชรบุรี
ประกันสุขภาพชุมพร
ประกันสุขภาพระนอง
ประกันสุขภาพสุราษฎร์ธานี
ประกันสุขภาพนครศรีธรรมราช
ประกันสุขภาพพังงา
ประกันสุขภาพกระบี่
ประกันสุขภาพตรัง
ประกันสุขภาพพัทลุง
ประกันสุขภาพภูเก็ต
ประกันสุขภาพสงขลา
ประกันสุขภาพคลองตัน
ประกันสุขภาพจรัญสนิทวงศ์
ประกันสุขภาพดาวคะนอง
ประกันสุขภาพดินแดง
ประกันสุขภาพธนบุรี
ประกันสุขภาพนวนคร
ประกันสุขภาพนวลจันทร์
ประกันสุขภาพบางนา
ประกันสุขภาพปทุมวัน
ประกันสุขภาพประชาชื่น
ประกันสุขภาพประตูน้ำ
ประกันสุขภาพปิ่นเกล้า
ประกันสุขภาพพระราม 2
ประกันสุขภาพพระราม 9
ประกันสุขภาพเพชรเกษม
ประกันสุขภาพรัชดาภิเษก
ประกันสุขภาพรัชโยธิน
ประกันสุขภาพรามคำแหง
ประกันสุขภาพวังหิน
ประกันสุขภาพวัชพล
ประกันสุขภาพสะพานควาย
ประกันสุขภาพสาธุประดิษฐ์
ประกันสุขภาพสามเสน
ประกันสุขภาพสีลม
ประกันสุขภาพสุขาภิบาล
ประกันสุขภาพสุขุมวิท
ประกันสุขภาพสุทธิสาร
ประกันสุขภาพอนุเสาวรีย์ชัย
ประกันสุขภาพอ่อนนุช
ประกันสุขภาพปากเกร็ด
ประกันสุขภาพบางใหญ่
ประกันสุขภาพคลองหลวง
ประกันสุขภาพธัญบุรี
ประกันสุขภาพลาดหลุมแก้ว
ประกันสุขภาพลำลูกกา
ประกันสุขภาพสามโคก
ประกันสุขภาพหนองเสือ
ประกันสุขภาพกระทุ่มแบน
ประกันสุขภาพบางพลี
ประกันสุขภาพบางบ่อ
ประกันสุขภาพพระประแดง
ประกันสุขภาพพุทธมณฑล
ประกันสุขภาพสามพราน
ประกันสุขภาพเมืองหัวหิน
ประกันสุขภาพบางรัก
ประกันสุขภาพสาธร
ประกันสุขภาพเซนส์หลุยส์
ประกันสุขภาพสาธุประดิษฐ์
ประกันสุขภาพบางแค
ประกันสุขภาพภาษีเจริญ
ประกันสุขภาพปิ่นเกล้า
ประกันสุขภาพจรัญ
ประกันสุขภาพบรมราชชนนี
ประกันสุขภาพบางพลัด
ประกันสุขภาพบางอ้อ
ประกันสุขภาพบางกอกน้อย
ประกันสุขภาพบางกอกใหญ่
ประกันสุขภาพคลองสาน
ประกันสุขภาพอิสรภาพ
ประกันสุขภาพสาธร
ประกันสุขภาพสวนผัก
ประกันสุขภาพทุ่งมังกร
ประกันสุขภาพราชพฤกษ์
ประกันสุขภาพชัยพฤกษ์
ประกันสุขภาพกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ประกันสุขภาพพุทธมลฑล
ประกันสุขภาพพระราม 2
ประกันสุขภาพท่าพระ
ประกันสุขภาพรัชดาภิเษก
ประกันสุขภาพพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ประกันสุขภาพแม้นศรี
ประกันสุขภาพราษฎร์บูรณะ
ประกันสุขภาพดาวคะนอง
ประกันสุขภาพตลาดพลู
ประกันสุขภาพพญาไท
ประกันสุขภาพเจริญ
ประกันสุขภาพปทุมวัน
ประกันสุขภาพมาบุญครอง
ประกันสุขภาพสยาม
ประกันสุขภาพศรีย่าน
ประกันสุขภาพเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ประกันสุขภาพบางนา
ประกันสุขภาพสี่แยกทศกันต์
ประกันสุขภาพตลิ่งชัน
ประกันสุขภาพสุขุมวิท
ประกันสุขภาพประตูน้ำ
ประกันสุขภาพวุฒากาศ
ประกันสุขภาพจอมทอง
ประกันสุขภาพท่าเกษตร
ประกันสุขภาพบางแวก
ประกันสุขภาพบางหว้า
ประกันสุขภาพวงเวียนใหญ่
ประกันสุขภาพลาดหญ้า
ประกันสุขภาพสำราญราษฎร์
ประกันสุขภาพเสาชิงช้า
ประกันสุขภาพสาธุประดิษฐ์
ประกันสุขภาพซ.วัดลาดปลาดุก
ประกันสุขภาพซ.วัดศรีประวัติ
ประกันสุขภาพสมเด็จเจ้าพระยา
ประกันสุขภาพเจริญนคร
ประกันสุขภาพเพชรเกษม
ประกันสุขภาพบางรัก
ประกันสุขภาพยานนาวา
ประกันสุขภาพเอกชัย
ประกันสุขภาพกำนันแม้น
ประกันสุขภาพเทเวศน์
ประกันสุขภาพเทอดไท
ประกันสุขภาพบางขุนเทียน
ประกันสุขภาพท่าข้าม
ประกันสุขภาพบางบอน
ประกันสุขภาพสุขสวัสดิ์
ประกันสุขภาพทุ่งครุ
ประกันสุขภาพประชาอุทิศ
ประกันสุขภาพลาพร้าว
ประกันสุขภาพอนุสาวรีย์ชัย
ประกันสุขภาพซ.อารีย์สัมพันธุ์
ประกันสุขภาพอ้อมน้อย
ประกันสุขภาพอ้อมใหญ่
ประกันสุขภาพมหาชัย
ประกันสุขภาพคลองขวาง
ประกันสุขภาพบางมด
ประกันสุขภาพหนองเเขม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *