Breaking News
Home / เปิดสอบงานราชการ

เปิดสอบงานราชการ

นายร้อยตำรวจหญิงเปิดสอบ ประจำปี 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559

นายร้อย

เตรียมเปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2560 …

Read More »

รับเยอะ กสทช.เปิดสอบบรรจุอีกแล้ว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

กสทช

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กสทช. ประกอบด้วยเนื้อหาตาม …

Read More »

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กันยายน 2559

กรมบัญชีกลาง

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมการท่องเที่ยว ประกอบด้ว …

Read More »

เตรียมสอบท้องถิ่น ในปีนี้ ทั่วประเทศ จำนวน 3,415 อัตรา ติดตามข่าวเปิดสอบท้องถิ่น เร็วๆนี้

สอบท้องถิ่น

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ท้องถิ่น ประกอบด้วยเนื้อหา …

Read More »

เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง กรมการท่องเที่ยว จำนวน 61 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559

การท่องเที่ยว

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมการท่องเที่ยว ประกอบด้ว …

Read More »

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันยายน 2559

กรมเจ้าท่า

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมเจ้าท่า ประกอบด้วยเนื้อ …

Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 กันยายน 2559

กระทรวงมหาดไทย

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย …

Read More »

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559

กรมพัฒนาที่ดิน

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วยเ …

Read More »

ด่วนสุดๆ!!! ข่าวเปิดรับนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559 รับจำนวนทั้ง สิ้น 6,000 อัตราทั่วประเทศ

นายสิบตำรวจ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ ประกอบด้วยเนื้ …

Read More »

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 246 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2559

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประ …

Read More »