Breaking News
Home / การเตรียมตัวสอบ / เปิดสอบแล้ว”” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559

เปิดสอบแล้ว”” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

กฟผ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 94 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 70/2559 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย คนชำนาญงาน และพนักงานขับเรือ จำนวน 94 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
– ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
– ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศิลธรรมอันดี
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึงระดับ ปวช.
– ผู้สมัครต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร หรือบิดา หรือมารดา มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่กำหนด

การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และ 1 หน่วยงานเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่รับสมัคร
– ภาคกลาง สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย นนทบุรี
– ภาคเหนือ เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง ขอนแก่น
– ภาคใต้ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ อำเภอเหนือคลอง กระบี่

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

A1001 พนักงานขับเครื่องจักรกล กฟผ.
1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
9  การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
10 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
MP3 – P038 – พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

A1002 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กฟผ.
1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
9 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
11 แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
MP3 – P038 – พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


A1003 คนชำนาญงาน กฟผ.
1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
10 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
11 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 1
MP3 – P038 – พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
A1004 พนักงานขับเรือ กฟผ.
1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
9 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
10 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
11 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
MP3 – P038 – พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


 

:-) :-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

สนใจสั่งซื้อ โทร 098-4169482  Line : 0984169482

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการที่
http://www.jobthaid.com/

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 098-4169482  Line : 0984169482
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 399 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 799 บาท  รวมค่าส่ง ems

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต

13384801_881565718619137_2142221936_n

About admin

Check Also

นายร้อย

นายร้อยตำรวจหญิงเปิดสอบ ประจำปี 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559

เตรียมเปิดรับสม …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *