Breaking News
Home / เปิดสอบงานราชการ / เปิดสอบ ธนาคารออมสิน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2559

เปิดสอบ ธนาคารออมสิน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2559

มาแล้ว! รับทั่วประเทศ!! ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2559

 สนใจสมัครออนไลน์ ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ
 เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง ดังนี้
   1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ         ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
  2. ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ          ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
   3. ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่         (ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
    4. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานเป็นกะ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
  5. ตำแหน่งลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต (Call center) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน         สำนักงานใหญ่
    6. ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
  7. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน
 สำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และ ผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้ ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง เมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารฯ ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการเข้าทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างและเรียกเก็บเงินเพื่อให้ท่านได้เข้าทำงานกับธนาคารออมสิน
หากมีผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์
   กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221
 สนใจสมัครงานกับธนาคารออมสิน ได้ที่เว็บไซต์รับสมัครที่ https://job.gsb.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2559

———————————————————————————————————————

ธ.ออมสิน

 เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการขายและสนับสนุนสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน

 เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างโครงการขายและสนับสนุนสินเชื่อเคหะ
 ช่วงเวลาที่เปิดรับ
16 ก.พ. 59 ถึง 16 มี.ค. 59
รายละเอียดงาน
 งานการขายและสนับสนุนสินเชื่อเคหะแก่ผู้ซื้อรายย่อย (Post Finance) ตามโครงการที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 เงื่อนไข / หมายเหตุ
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเคหะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามกาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
 5. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
 อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา : 6 เดือน (กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2559)
 สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

About admin

Check Also

นายร้อย

นายร้อยตำรวจหญิงเปิดสอบ ประจำปี 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559

เตรียมเปิดรับสม …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *