Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / เจาะบ่อดาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร/ไลน์ : 0854604679 เจาะบาดาลเพื่อเกษตร ทางเลือก..น้ำต้นทุนต่ำ

เจาะบ่อดาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร/ไลน์ : 0854604679 เจาะบาดาลเพื่อเกษตร ทางเลือก..น้ำต้นทุนต่ำ

บริการรับเจาะบาดาลในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
– บริการขุดเจาะบาดาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– รับปรึกษางานระบบประปาเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ของโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายการช่างขุดเจาะบาดาลสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– เจาะบาดาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หาน้ำใช้ให้โครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ

รับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่

ทำไมต้อง เจาะบาดาลกับเราช่างเจาะบาดาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
1. เรามีทีมช่างเจาะบาดาลที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี
3. เรามีอุปกรณ์รับเจาะบาดาลที่ทันสมัย
4. เรามีการวิเคราะห์หน้างานก่อนปฎิบัติงานจริง
5. เจาะแล้วไม่ได้น้ำเราไม่คิดเงิน

ติดตามผลงานการเจาะน้ำบาดาลที่นี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาล
เครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังนี้คือ
1. เครื่องเจาะแบบกระแทก เป็นเครื่องเจาะที่ใช้แรงกระแทกของหัวเจาะ ที่ปล่อยผ่านรอกจากยอดเสากระโดงลงมา โดยมีลวดสลิงเป็นตัวช่วยยึดระหว่างหัวเจาะ กับกว้าน เครื่องเจาะชนิดนี้เหมาะที่จะใช้เจาะในบริเวณที่ชั้นน้ำบาดาลเป็นหินแข็ง เช่นหินปูนเป็นต้น
2. เครื่องเจาะแบบหมุน เครื่องเจาะชนิดนี้จะอาศัยแรงบิดเพื่อหมุนให้หัวเจาะหมุนลึกลงไปในชั้นดินชั้นหินข้างล่าง เครื่องเจาะชนิดนี้เหมาะสำหรับชั้นน้ำบาดาลที่เป็นกรวดและทราย
3. เครื่องเจาะแบบผสม เครื่องเจาะชนิดนี้จะอาศัยทั้งแรงบิดและแรงกดผสมกัน และเป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะสามารถเจาะได้ทั้งบริเวณที่ชั้นน้ำบาดาลเป็นหินแข็ง และบริเวณที่เป็นกรวดทราย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ทั้งน้ำ หรือลมแรงดันสูง เป็นตัวช่วยพยุงเศษดินเศษหินขึ้นมา

การบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล
บ่อน้ำบาดาลที่ส่วนใหญ่สูบขึ้นมาใช้กันเพื่อการอุปโภคและบริโภคกันอยู่เป็นประจำ  เมื่อใช้กันไปนาน ๆ ย่อมมีการเสื่อมสภาพ  ชำรุดสึกหรอได้  ทั้งนี้การชำรุดเสียหายเกิดได้ทั้งในรูปของการผุพังของท่อกรุ  ท่อกรองหรือปริมาณน้ำลดลง  หรือคุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะต้องได้รับการบำรุงรักษา  บ่อบาดาลไม่ว่าจะเจาะในพื้นที่ ๆ เป็นหินร่วนหรือหินแข็ง  ถ้าใช้ไปนาน ๆ ก็จะมีตะกอนนอนก้นได้ทั้งนั้น  ยิ่งถ้าบ่อนั้นเป็นบ่อในหินร่วนประเภทกรวดทราย  โอกาสที่ทรายจากชั้นน้ำจะไหลผ่านเข้ามาในบ่อย่อมมีมากขึ้นจนบางครั้งทับถมสูงขึ้นมาจากก้นบ่อจนเกือบครึ่งท่อกรอง  ทำให้ปริมาณน้ำลดลงหรือมีทรายปนขึ้นมาจากน้ำ  ดังนั้นผู้ใช้น้ำต้องตระหนักว่า  บ่อบาดาลทุกบ่อเมื่อใช้น้ำมาเป็นเวลานานพอสมควร  ก็ควรที่จะได้รับการเป่าล้างทำความสะอาดสักครั้งหนึ่ง
บ่อบาดาลที่ชำรุดส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจากท่อกรุบ่อ  เนื่องจากท่อกรุมักจะขาดเพราะเป็นสนิม  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะน้ำมักจะมีฤทธิ์เป็นกรด  หรือท่อกรุอาจสัมผัสอยู่กับน้ำเค็มเป็นเวลานาน ๆ  ในกรณีเช่นนี้ก็จำเป็นจะต้องพัฒนาบ่อในวิธีพิเศษกว่าธรรมดา  เช่น  อุดไม่ให้น้ำเค็มเข้าสัมผัสกับท่อในบริเวณช่องว่างระหว่างท่อกับผนังบ่อด้วยวัสดุที่ทนต่อแรงกัดกร่อนของสนิม  เช่น  ซีเมนต์ หรือยางมะตอย


นอกจากท่อกรุแล้ว  ท่อกรองก็มีส่วนอย่างมากที่จะทำให้บ่อชำรุดหรือให้น้ำน้อยลง  สาเหตุก็มาจากสนิมเช่นเดียวกับท่อกรุนั่นแหละ  ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็มาจากตระกรันไปอุดรูหรือช่องว่าง  ซึ่งท่อกรองที่เป็นสนิมแล้วจะไม่มีทางแก้  ดังนั้นจึงต้องป้องกันโดยใช้ท่อกันสนิม  ส่วนตระกรันนั้นพอแก้ไขได้  เพราะสาเหตุเกิดจากความดันรอบ ๆท่อกรองลดลง น้ำหมดสภาพที่จะอุ้มแร่ธาตุบางชนิดให้อยู่ในสภาพของสารละลายได้  จึงเกิดเป็นแร่ธาตุตกผลึกติดตามรอบ ๆ ท่อ  บางครั้งท่ออยู่ในสภาพน้ำที่มีแร่ธาตุเหล็กมาก ๆ จะมีแบคทีเรียของเหล็กมีลักษณะเหมือนวุ้นสีน้ำตาลแดงเกาะติดแน่น  ทำให้ปริมาณน้ำที่สูบได้จากบ่อย่อมจะลดลง  ซึ่งขอ แนะนำให้ผู้ใช้น้ำหมั่นสังเกตุคุณภาพ  และปริมาณของน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใช้  ถ้าพบความผิดปกติก็สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา
และข้อแนะนำจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  เพื่อหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well) โดยช่างเจาะบาดาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผ ู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี
การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลและสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ
การเลือกที่เจาะ


การเลือกที่เจาะที่ถูกหลัก ในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางวิชาการประกอบกับผลที่ได้จากการสำรวจด้วยวิธีการต่างๆที่กล่าวข้างต้น วิชาการส่วนใหญ่ที่ใช้ประกอบในการเลือกที่เจาะ คือ ความรู้ทางธรณีวิทยา และอุทกวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมาก ๆ ในบางแห่งยังต้องมีการเจาะบ่อทดสอบ ( Test hole ) ดูเสียก่อน 2 – 3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบมีวัตถุประสงค์ที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แต่ในบางกรณีผู้ที่จะเจาะน้ำบาดาล หรือผู้ที่อยากได้บ่อบาดาลไม่มีประสบการณ์หรือขาดความรู้ หรือขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ การเลือกที่เจาะจึงมักจะไม่ค่อยถูกหลัก ยิ่งกว่านั้นบางรายมักจะไปจ้างพ่อมดหมอผี หรือคนทรงนั่งทางในมาเลือกที่เจาะหรือขุดให้ บางรายก็ประสบผลสำเร็จ บางรายก็เสียเงินเปล่า ที่สำเร็จนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นที่ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ใครเลือกให้ หรือไม่จำเป็นต้องใช้หมอผี จะขุดตรงไหนก็ได้น้ำ ข้อแนะนำข้างล่างนี้ให้ไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เพื่อนักวิชาการและหลักการที่ให้ไว้นี้ ก็เป็นหลักทั่วๆไป ไม่ใช่เฉพาะแห่งหนึ่งแห่งใด การเลือกใช้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นแนวทาง ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆ มาร่วมพิจารณาด้วย
1) พื้นที่ใดมีลักษณะเป็นทุ่งราบ ถามนักธรณีวิทยาได้ความรู้ว่า พื้นที่นั้นรองรับด้วยแหล่งกรวด ทราย หนาเกินกว่า 25 เมตร จากผิวดินลงไป ตรวจดูบ่อชาวบ้านถ้ามีบ่อน้ำใช้ตลอดปี ระดับน้ำในบ่อไม่ลึกมาก และกรวดทรายที่ชาวบ้านขุดขึ้นมามีลักษณะกลมมน พื้นที่นั้นๆ มักจะเป็นแหล่งน้ำ จะเลือกเจาะที่ไหนก็ได้
2) พื้นที่ใดมีลักษณะเหมือนในข้อ 1 แต่กรวดทรายที่ชาวบ้านขุดขึ้นมาไม่กลมมน แต่มีเหลี่ยม มีแง่หรือมุม มีดินเหนียวขาว ๆ ปนอยู่ทั่วไป ลักษณะท้องที่นั้น มักจะไม่มีแหล่งน้ำ ทุกจุดที่เจาะ การเลือกที่เจาะควรปรึกษานักวิชาการน้ำบาดาลดีกว่าที่จะเลือกเอง
3) พื้นที่ใดเป็นทุ่งราบหรือหุบเขา มีแม่น้ำลำธารไหลผ่าน ตัวน้ำคดเคี้ยวไปมา และมีหาดทรายกว้างขวาง ฤดูฝนมักจะมีน้ำล้นฝั่ง ฤดูแล้งมีน้ำไหล ท้องที่นั้นจะเป็นแหล่งน้ำบาดาลอย่างดี จะเจาะตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปจ้างคนทรงให้มานั่งทางในชี้จุดเจาะให้
4) พื้นที่ใดเป็นคุ้งน้ำ ควรเลือกเจาะบริเวณคุ้งน้ำด้านที่มีหาดทราย ด้านตรงข้ามซึ่งมีตลิ่งชันและน้ำเซาะไม่ควรเจาะ
5) ท้องที่ใดมีลักษณะเป็นทุ่งราบกว้างขวางริมทะเล จะเจาะที่ไหนก็ได้น้ำบาดาล แต่อย่าเจาะให้ลึกเกินไป อาจได้น้ำเค็ม
6) พื้นที่ใดมีลักษณะเป็นที่ราบลานเทขั้นบันไดหลายชั้น ควรเลือกเจาะในบริเวณที่อยู่ระดับที่ต่ำที่สุด ที่ราบอยู่ระดับสูงๆ ถึงแม้จะมีน้ำก็จะมีระดับลึก
7) โดยปกติจะมีชั้นดินเหนียวสลับอยู่ในชั้นกรวดทราย การขุดบ่อในที่ใด ถ้าพบดินเหนียวไม่มีน้ำก็อย่าเพิ่งหมดหวัง ถ้ามีความสามารถจะขุดลึกลงไปอีก ก็จะถึงชั้นทรายมีน้ำ
8) บ่อเจาะ หรือขุด ควรอยู่ห่างจากแหล่งน้ำโสโครก เช่น ส้วม หรือ ท่อระบายน้ำ ให้มาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้ กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาแนะนำว่า บ่อขุดควรอยู่ห่างจากส้วมไม่น้อยกว่า 50 ฟุต
9) พื้นที่ใดเป็นทุ่งราบแล้ง แต่มีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มเป็นแนวยาว เป็นตอน ๆ ตลอดปี แสดงว่าบริเวณนั้นมีแหล่งน้ำบาดาล ซึ่งอาจจะอยู่ในบริเวณร่องน้ำเก่า ๆ ก็ได้ ถ้าจะเจาะน้ำบาดาลบริเวณที่มี ป่าไม้ก็จะได้ผล
10) พื้นที่ใดเป็นหินไม่ว่าจะเป็นแบบโผล่ให้เห็นบนผิวดิน หรือฝั่งตื้นๆ อยู่ใต้ผิวดิน การเลือกเจาะน้ำบาดาลในบริเวณนั้นควรจะให้นักวิชาการเลือกให้ หรือให้คำแนะนำ เพราะแหล่งน้ำบาดาลในหินมิได้มีอยู่ทั่ว ๆ ไปเหมือนในกรวดทราย การเลือกจุดเจาะต้องอาศัยข้อมูลทางธรณีวิทยาเป็นหลัก แต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกเองจริง ๆ ก็ควรจะเลือกในบริเวณต่ำ ๆ ยิ่งถ้ามีที่เจาะในที่ซึ่งเป็นหุบแนวยาว ๆ ด้วย ก็ยิ่งมีโอกาสได้น้ำ
11) พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำเค็ม หรือแหล่งเกลือ ดังเช่น ในที่ราบตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรจะเลือกที่เจาะในบริเวณที่เป็นเนินสูง ๆ มีป่าหรือพุ่มไม้ทั่วไป เพราะอาจมีโอกาสได้น้ำจืด
12) พื้นที่ซึ่งเป็นภูเขา มีหินแข็งโผล่ให้เห็นทั่วไป ชั้นหินก็เอียงเทลงไปทางเชิงเขา ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเจาะน้ำบาดาลในบริเวณนั้น แต่ถ้าต้องการน้ำจริงๆ ก็ควรเลื่อนที่เจาะลงไปทางเชิงเขาอาจจะได้น้ำ และน้ำอาจจะพุ

รับเจาะน้ำบาดาลป้อมปราบ
รับเจาะน้ำบาดาลวัดเทพศิรินทร์
รับเจาะน้ำบาดาลคลองมหานาค
รับเจาะน้ำบาดาลบ้านบาตร
รับเจาะน้ำบาดาลวัดโสมนัส

รับเจาะน้ำบาดาลถนนพระรามที่ 4
รับเจาะน้ำบาดาลถนนหลานหลวง
รับเจาะน้ำบาดาลถนนวรจักร
รับเจาะน้ำบาดาลถนนเจริญกรุง
รับเจาะน้ำบาดาลถนนบำรุงเมือง
รับเจาะน้ำบาดาลถนนไมตรีจิตต์
รับเจาะน้ำบาดาลถนนมิตรพันธ์
รับเจาะน้ำบาดาลถนนเสือป่า
รับเจาะน้ำบาดาลถนนจักรพรรดิพงษ์
รับเจาะน้ำบาดาลถนนนครสวรรค์
รับเจาะน้ำบาดาลถนนพลับพลาไชย
รับเจาะน้ำบาดาลถนนวงเวียนยี่สิบสองกรกฎาคม
รับเจาะน้ำบาดาลถนนสันติภาพ
รับเจาะน้ำบาดาลถนนหลวง
รับเจาะน้ำบาดาลถนนยุคล 2
รับเจาะน้ำบาดาลถนนบริพัตร

About admin

Check Also

2u

ขุดน้ำบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย โทร/ไลน์ : 0854604679 เจาะบาดาลเพื่อเกษตร ทางเลือก..น้ำต้นทุนต่ำ

บริการรับเจาะบา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *