Breaking News

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเข้ารับเป็นข้าราชการ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559

กรุงเทพ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สัง …

Read More »

กรมกำลังพลทหารบก!! เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2559

กรมกำลังพลทหารบก

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมกำลังพลทหารบก ประกอบด้ว …

Read More »

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2559

กรมทางหลวง

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมทางหลวงชนบท ประกอบด้วยเ …

Read More »

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกอ …

Read More »

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2559

กรมสรรพากร

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมสรรพากร ประกอบด้วยเนื้อ …

Read More »

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 21 กันยายน 2559

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภร …

Read More »

เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยาก …

Read More »

เปิดสอบ กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2559

กรมการแพทย์

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ กรมการแพทย์ ประกอบด้วยเนื้ …

Read More »

กำหนดการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ครูผู้ช่วย

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ประกอบด้วยเนื้อ …

Read More »