Breaking News

“เปิดสอบ” เน้นๆแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชนจำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559

กรมพัฒนาชุมชน

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย …

Read More »

“ตรงสุดๆ” แนวข้อสอบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 มิถุนายน

150811113726

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเ …

Read More »

“”เปิดสอบแล้ว”” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2559

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ป …

Read More »

“เตรียมตัวเลย ด่วนสุดๆ”เปิดสอบกรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 มิถุนายน 2559

กรมที่ดิน

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบกรมที่ดิน ประกอบด้วยเนื้อหา …

Read More »

แชร์เลย++กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 214 อัตรา ครั้งที่2/2559 วันที่ 6 – 24 มิถุนายน 2559

กทม

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบกทมสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพม …

Read More »

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 1

นิติกร

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบ …

Read More »

“แชร์ต่อเลย” กรมทางหลวง เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน

กรมทางหลวง

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบกรมทางหลวง ประกอบด้วยเนื้อห …

Read More »