คุณนัฐวัติ เฉลยจิตร อดีตจ่าทหารเรือใช้จักยานในการเริ่มตนแอมเวย์ ใช้เวลา 4 ปีมีบ้านและรถเบนล์