ต่อเติมหน้าบ้าน โทร 099-0734004 ช่างรับเหมา ต่อเติมโรงรถ ห้องนอน ต่อเติมบ้าน

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนต่อเติมบ้าน
หลายคนกำลังคิดจะต่อเติมบ้าน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง จะทำไป ก็กลัวหลายๆอย่าง กลัวมีปัญหากับข้างบ้าน กลัวผู้รับเหมาทิ้งงาน กลัวทำแล้ว ไม่ได้คุณภาพ มีรอยแตกร้าว หรือ ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกับช่าง  สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือ คือ
1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
2. สัญญา / งวดเงิน / งวดงาน ว่าจ้างผู้รับจ้าง
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

2. เทคนิคการก่อสร้าง
1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กำหนดให้การก่อสร้าง/ต่อเติมต้องมีระยะห่างระหว่างอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและป้องกันการรบกวนบุคคลในพื้นที่ข้างเคียง สรุปพรบ.ง่ายๆ ดังนี้
ก.  ระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้าง / ต่อเติม  อาคารชั้นเดียว จนถึงอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร  เช่น ต่อเติมพื้นที่หลังบ้าน เป็นห้องครัว ห้องซักล้าง ระเบียงชั้น 2
-ระยะห่างผนังถ้ามีช่องเปิด (ช่องเปิด หมายถึง หน้า
-ถ้าเป็นผนังทึบ (ไม่มีผนังช่องเปิด) ต้องเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
-*ยกเว้น การได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง เป็นลายลักษณ์อักษร (มีหนังสือยินยอม) สามารถสร้างชิดเขตแนวที่ดินได้ ระยะห่างชายคา / กันสาด (พื้นที่ที่คนขึ้นไปใช้งานหลักไม่ได้)
เช่นเดียวกับผนังทึบ ชายคาต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
-ห่างระเบียง (ชั้นบน) (พื้นที่ที่คนสามารถขึ้นไปใช้งานหลักได้) เช่นเดียวกับผนังช่องเปิด ระเบียงต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
2. สัญญา / งวดเงิน / งวดงาน ว่าจ้างผู้รับจ้าง
เรื่องควรรู้ก่อนจะคิดจะต่อเติมบ้านหรือสร้างบ้าน
มีหลากหลายคำถามที่ถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน การจะเริ่มต้นสร้างบ้านบ้าง ใช่ครับ ก่อนที่จะต่อเติมหรือสร้างบ้านนั้น ความจะมีความรู้พื้นฐานสักนิดหน่อยเพื่อจะได้ไปคุยกับ ช่างให้รู้เรื่อง ไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะได้ของที่ไม่ได้คุณภาพหรือผิดไปจากมาตราฐานก็เป็นได้
1.เสาเข็มและฐานราก
เสาเข็มเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับการก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะต้องมีความรู้เรื่องเสาเข็มบ้าง โดยเสาเข็มแบ่งประเภทได้ดังนี้
เสาเข็มตอก
เสาเข็มตอกเป็นการที่นำเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆตอกลงในดินหรือพื้นที่ที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นโดยใช้ปั้นจั่น โดยจะมีหน้าตัดหลายแบบ ได้แก่ หน้าตัดตัว ไอ หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน หรือหน้าตัดกลม
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะหลักการก็คือการเจาะดินเพื่อทำการหล่อเสาเข็มในที่ดินนั้นเลย วิธีการก็คือการขุดดินโดยใช้ปั่นจั่นเจาะดินเป็นหลุมขนาดต่างๆลงไปจนถึงชั้นทราย(สังเกตุดินที่ขุดขึ้นมาจะมีทรายปนมาด้วย)เมื่อถึงชั้นดินที่ต้องการแล้วก็นำเหล็กมาไส่ในหลุมและเทคอนกรีตลองไปก่อนจะอัดลมให้คอนกรีตแน่นอีกครั้งหนึ่ง
เข็มไมโครไพล์
เข็มไมโครไพล์ มีลักษณะเป็นเสาที่มีรูกลวงตรงกลาง เหมือนเป็นการผสมการตอกและเจาะเข้าด้วยกัน เพราะการดันเสาลงไปในดินและดินก็จะดันขึ้นมาจากรูตรงกลางเป็นการลดแรงเสียดทานและลดแรงสั่นสะเทือนได้มาก
ฐานราก
ฐานรากเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่า เสาเข็มนะครับ ในทางทฤษฎี ฐานรากจะเป็นตัวที่ถ่ายแรงจากตัวอาคารลงสู่เสาเข็ม แล้วเป็นตัวเชื่อมต่อเสาคาน ตัวอาคารกับเสาเข็ม และ สามารถแก้ไขให้กับบ้านในกรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์ได้ ต่อให้บ้านที่ต่อเติมก็ควรจะมีฐานรากด้วยนะครับ
2. โครงสร้าง คาน เสา พื้น
โครงสร้างชนิดต่อมาคือ คาน เสา และพื้น ซึ่งในการต่อเติมหรือสร้างใหม่นั้น จะต้องมีโครงสร้างพวกนี้ในการรองรับพื้นทั้งหมด โดยคานและเสา สามารถใช้วัสดุได้ดังนี้
เสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็กคือคานที่ผูกเหล็กเทปูนนั้นเอง เสาและคานเหล็ก เป็นคานที่ทำจากเหล็กรูปประพัน ได้แก่เหล็กตัว ซี  H beam หรือเหล็กหน้าตัดชนิดอื่น
พื้น ส่วนใหญ่พื้นจะเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูป สำหรับงานพื้นที่ภายในและส่วนแห้ง ส่วนพื้นที่ภายนอกและพื้นที่เปียกจะใช้พื้นหล่อในที่ซะส่วนใหญ่
3. โครงสร้าง หลังคา และ กระเบื้องหลังคา
งานหลังคา ทั้งโครงสร้างและวัสดุมุงหลังคา ขึ้นอยู่กับการออกแบบของสถาปนิกและวิศวกรเหมือนกัน ซึ่งโครงหลังคาสามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่น โครงเหล็ก โครงสแตนเลส โครงไม้เทียม
วัสดุมุงหลังคาก็เช่นกัน สามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่นกระเบื้องคอนกรีต แผ่นเมทัลชีืท แผ่นไวนิล แผ่นโพลี่คาบอนเนต
4. ผนัง อิฐ และ ผนัง
ผนังมีได้หลายรูปแบบทั้งผนังก่ออิฐผนังเบาซึ่ง มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ผนังก่ออิฐในท้องตลาดมีอยู่ 2 รูปแบบคืออิฐมอญและอิฐมวลเบาซึ่งผู้เขียนได้เขียนบทความถึงข้อแตกต่างระหว่างอิฐมวลเบากับอิฐมอญ
ส่วนผนังเบาเป็นการ ใช้โครงเหล็กซีลาย มาทำเป็นโครงและใช้แผ่นสำเร็จรูปมาทำเป็นผนังอีกครั้งหรือใช้ได้ฝาขนาด 4 นิ้วมาตีเป็นผนัง
5 ประตูหน้าต่าง
งานก่อสร้างต่อเติม ส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้ประตูหน้าต่างที่ทำจากวัสดุในหลายประเภทได้แก่ประตูหน้าต่างที่ทำจากไม้ประตูหน้าต่างที่ทำจากอะลูมิเนียมประตูหน้าต่างที่ทำ จากไวนิลซึ่งประตูหน้าต่างแต่ละชนิดก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปโดยผู้เขียนได้เขียนบทความเอาไว้เปรียบเทียบคุณประโยชน์วัสดุแต่ละชนิดไว้ละจ้า
6. วัสดุพื้นผิว
พอจบจากงานโครงสร้างต่างๆก็จะเป็นเรื่องของงานตกแต่ง หลักๆเป็นงานตกแต่งพื้นซึ่งวัสดุส่วนใหญ่เป็น กระเบืองเซรามิก ไม้ปาร์เก้ ไม้แผ่นเข้าลิ้น ไม้ลามิเนต พื้นกระเบื้องยาง พื้นปูนขัดมันเป็นต้น ซึ้งพื้นผิวแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการติดตั้งแตกต่างกันไป ซึ้งผู้เขียนเคยเขียนบทความของวัสดุแต่ละตัวไว้
7.ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่เป็นจะแบ่งเป็นพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกโดยพื้นที่ภายในจะเป็นฝ้ายิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบ และยิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบกันชื้นสำหรับห้องน้ำ ส่วนภายนอกจะเป็นฝ้าระแนงไม้สำเร็จหรือแผ่นยิปซั่มบอร์ดก็ได้
8.ระบบ ไฟฟ้า ปะปา ห้องน้ำ
เนื่องจากผู้เขียนจบโยธาจึงมีความรู้พื้นฐานนิดหน่อยเรื่องงานระบบ โดยงานไฟฟ้า จะมีระบบไฟที่พูดถึงกันเช่นระบบสายเมน 1 เฟส 2 สาย 3เฟส 4 สาย
งานปะปา ควรจะดูที่ชั้นความหนาของท่อปะปา เช่นท่อน้ำดีควรหนาที่ชั้น 13.5 และท่อน้ำทิ้งควรหนาที่ชั้น8.5 แล้วระบบปั๊มน้ำที่ควรเก็บในถังเก็บน้ำก่อนจะจ่ายเข้าบ้าน
9. สี
สีเป็นการตกแต่งบ้านเกือบจะอย่างสุดท้ายก่อนที่จะก่อสร้างเรื่องพื้นฐานที่ควนจะรู้ไว้นะครับว่า สีส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือสีน้ำและสีน้ำมัน โดยสีน้ำทาปูน สีน้ำมันสำหรับทางไม้และโลหะ เท่านั้น ถ้าเอาสีน้ำมันมาทาปูนละก้สีจะลอก
10. วิศวกร สถาปนิก และ ช่างผู้ก่อสร้าง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ก่อนจะต่อเติมหรือสร้างบ้านจะต้องพบกับ 3 คนนี้ ให้หมดนะครับ ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปนี่ สิ่งที่ท่านหวังอาจจะไม่สำเร็จก็เป็นได้  ผู้เขียนขอแนะนำบทความที่เกี่ยวพันกับบุคคล 3 ท่านที่กล่าวถึง
หากท่านคิดจะต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน เราคือทีมออกแบบสร้างบ้านที่เชื่อถือด้วยผลงานมากมากรับสร้างบ้าน สร้างอพาร์ทเม้นท์
สร้างตึกแถว  หอพัก เราพร้อมที่จะ ออกแบบบ้านสวย ที่ดีที่สุดให้กับคุณ รับสร้างบ้านราคาถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล
การสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ในชิวิต บ้านจะต้องเป็นที่พักที่ให้ความสุขและความอบอุ่นแก่ทุกคนในครอบครัว บ้านทุกหลังได้รับการออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และความแข็งแรงสามารถผสานกันได้อย่างลงตัว ด้วยการพัฒนาระบบการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจรับสร้างบ้านที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน  เราจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าสามารถ “สร้างบ้านจริง ไม่ทิ้งงาน”  โดยทีมสร้างบ้าน
บริการรับสร้างบ้าน ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน
รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์
รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน
ช่างรับเหมางานต่อเติมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์เฮ้าส์ ออฟฟิศสำนักงาน ร้านค้า
รับปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน รับต่อชั้นลอย ต่อดาดฟ้า ต่อทาวน์เฮาส์ ขยายห้องนอน ต่อระเบียง ต่อห้องครัว ต่อห้องน้ำ ต่อโรงรถ ขยายบ้าน ขยายห้อง
รับเหมาตกแต่งภายใน และภายนอกบ้าน อาคาร ตึกแถว โรงเรียน หน่วยงานราชการ
รับเหมาติดตั้งเดินสายไฟฟ้า ประปา และแก้ไขระบบไฟฟ้าประปา บ้านเรือน อาคาร บริษัท ห้างร้าน
ช่างต่อเติมบ้าน
ต่อเติมหน้าบ้านโทร 099-0734004 ช่างรับเหมา ต่อเติมโรงรถ ห้องนอน ต่อเติมบ้าน
ต่อเติมโรงรถ, ต่อเติมหน้าบ้าน , ต่อเติมบ้าน
ต่อเติมหน้าบ้าน รับเหมาต่อเติม รีโนเวท บ้าน ต่อระเบียง ต่อห้องครัว ต่อห้องน้ำ ต่อโรงรถ ขยายบ้าน ขยายห้อง

ต่อเติมบ้านนครพนม
ต่อเติมบ้านบึงกาฬ
ต่อเติมบ้านสกลนคร
ต่อเติมบ้านมุกดาหาร
ต่อเติมบ้านอุบลราชธานี
ต่อเติมบ้านหนองคาย
ต่อเติมบ้านอำนาจเจริญ
ต่อเติมบ้านหนองบัวลำภู
ต่อเติมบ้านศรีสะเกษ
ต่อเติมบ้านอุดรธานี
ต่อเติมบ้านยโสธร
ต่อเติมบ้านเลย
ต่อเติมบ้านกาฬสินธุ์
ต่อเติมบ้านร้อยเอ็ด
ต่อเติมบ้านมหาสารคาม
ต่อเติมบ้านสุรินทร์
ต่อเติมบ้านขอนแก่น
ต่อเติมบ้านอำนาจเจริญ
ต่อเติมบ้านบุรีรัมย์
ต่อเติมบ้านชัยภูมิ
ต่อเติมบ้านโคราชนครราชสีมา
ต่อเติมบ้านเชียงใหม่
ต่อเติมบ้านเพชรบูรณ์
ต่อเติมบ้าน-เชียงราย
ต่อเติมบ้านแม่ฮ่องสอน
ต่อเติมบ้านพะเยา
ต่อเติมบ้านลำพูน
ต่อเติมบ้านน่าน
ต่อเติมบ้านลำปาง
ต่อเติมบ้านพิษณุโลก
ต่อเติมบ้านแพร่
ต่อเติมบ้านอุตรดิตถ์
ต่อเติมบ้านตาก
ต่อเติมบ้านกำแพงเพชร
ต่อเติมบ้านพิจิตร
ต่อเติมบ้านนครสวรรค์
ต่อเติมบ้านอุทัยธานี
ต่อเติมบ้านชัยนาท
ต่อเติมบ้านลพบุรี
ต่อเติมบ้านสิงห์บุรี
ต่อเติมบ้านสุโขทัย
ต่อเติมบ้านปราจีนบุรี
ต่อเติมบ้านสระบุรี
ต่อเติมบ้านนครนายก
ต่อเติมบ้านนครปฐม
ต่อเติมบ้านอ่างทอง
ต่อเติมบ้านราชบุรี
ต่อเติมบ้านสุพรรณบุรี
ต่อเติมบ้านอยุธยา
ต่อเติมบ้านสมุทรสงคราม
ต่อเติมบ้านสมุทรปราการ
ต่อเติมบ้านสมุทรสาคร
ต่อเติมบ้านสระแก้ว
ต่อเติมบ้านตราด
ต่อเติมบ้านจันทบุรี
ต่อเติมบ้านระยอง
ต่อเติมบ้านชลบุรี
ต่อเติมบ้านฉะเชิงเทรา
ต่อเติมบ้านเพชรบุรี
ต่อเติมบ้านชุมพร
ต่อเติมบ้านระนอง
ต่อเติมบ้านสุราษฎร์ธานี
ต่อเติมบ้านนครศรีธรรมราช
ต่อเติมบ้านพังงา
ต่อเติมบ้านกระบี่
ต่อเติมบ้านตรัง
ต่อเติมบ้านพัทลุง
ต่อเติมบ้านภูเก็ต
ต่อเติมบ้านสงขลา
ต่อเติมบ้านคลองตัน
ต่อเติมบ้านจรัญสนิทวงศ์
ต่อเติมบ้านดาวคะนอง
ต่อเติมบ้านดินแดง
ต่อเติมบ้านธนบุรี
ต่อเติมบ้านนวนคร
ต่อเติมบ้านนวลจันทร์
ต่อเติมบ้านบางนา
ต่อเติมบ้านปทุมวัน
ต่อเติมบ้านประชาชื่น
ต่อเติมบ้านประตูน้ำ
ต่อเติมบ้านปิ่นเกล้า
ต่อเติมบ้านพระราม 2
ต่อเติมบ้านพระราม 9
ต่อเติมบ้านเพชรเกษม
ต่อเติมบ้านรัชดาภิเษก
ต่อเติมบ้านรัชโยธิน
ต่อเติมบ้านรามคำแหง
ต่อเติมบ้านวังหิน
ต่อเติมบ้านวัชพล
ต่อเติมบ้านสะพานควาย
ต่อเติมบ้านสาธุประดิษฐ์
ต่อเติมบ้านสามเสน
ต่อเติมบ้านสีลม
ต่อเติมบ้านสุขาภิบาล
ต่อเติมบ้านสุขุมวิท
ต่อเติมบ้านสุทธิสาร
ต่อเติมบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
ต่อเติมบ้านอ่อนนุช
ต่อเติมบ้านปากเกร็ด
ต่อเติมบ้านบางใหญ่
ต่อเติมบ้านคลองหลวง
ต่อเติมบ้านธัญบุรี
ต่อเติมบ้านลาดหลุมแก้ว
ต่อเติมบ้านลำลูกกา
ต่อเติมบ้านสามโคก
ต่อเติมบ้านหนองเสือ
ต่อเติมบ้านกระทุ่มแบน
ต่อเติมบ้านบางพลี
ต่อเติมบ้านบางบ่อ
ต่อเติมบ้านพระประแดง
ต่อเติมบ้านพุทธมณฑล
ต่อเติมบ้านสามพราน
ต่อเติมบ้านเมืองหัวหิน
ต่อเติมบ้านบางรัก
ต่อเติมบ้านสาธร
ต่อเติมบ้านเซนส์หลุยส์
ต่อเติมบ้านสาธุประดิษฐ์
ต่อเติมบ้านบางแค
ต่อเติมบ้านภาษีเจริญ
ต่อเติมบ้านปิ่นเกล้า
ต่อเติมบ้านจรัญ
ต่อเติมบ้านบรมราชชนนี
ต่อเติมบ้านบางพลัด
ต่อเติมบ้านบางอ้อ
ต่อเติมบ้านบางกอกน้อย
ต่อเติมบ้านบางกอกใหญ่
ต่อเติมบ้านคลองสาน
ต่อเติมบ้านอิสรภาพ
ต่อเติมบ้านสาธร
ต่อเติมบ้านสวนผัก
ต่อเติมบ้านทุ่งมังกร
ต่อเติมบ้านราชพฤกษ์
ต่อเติมบ้านชัยพฤกษ์
ต่อเติมบ้านกัลปพฤกษ์
ต่อเติมบ้านกาญจนาภิเษก
ต่อเติมบ้านพุทธมลฑล
ต่อเติมบ้านพระราม 2
ต่อเติมบ้านท่าพระ
ต่อเติมบ้านรัชดาภิเษก
ต่อเติมบ้านพระราม 3
ต่อเติมบ้านซ.วัดลาดปลาดุก
ต่อเติมบ้านแม้นศรี
ต่อเติมบ้านราษฎร์บูรณะ
ต่อเติมบ้านดาวคะนอง
ต่อเติมบ้านตลาดพลู
ต่อเติมบ้านพญาไท
ต่อเติมบ้านเจริญ
ต่อเติมบ้านปทุมวัน
ต่อเติมบ้านมาบุญครอง
ต่อเติมบ้านสยาม
ต่อเติมบ้านศรีย่าน
ต่อเติมบ้านเทเวศน์
ต่อเติมบ้านทวีวัฒนา
ต่อเติมบ้านบางนา
ต่อเติมบ้านสี่แยกทศกันต์
ต่อเติมบ้านตลิ่งชัน
ต่อเติมบ้านสุขุมวิท
ต่อเติมบ้านประตูน้ำ
ต่อเติมบ้านวุฒากาศ
ต่อเติมบ้านจอมทอง
ต่อเติมบ้านท่าเกษตร
ต่อเติมบ้านบางแวก
ต่อเติมบ้านบางหว้า
ต่อเติมบ้านวงเวียนใหญ่
ต่อเติมบ้านลาดหญ้า
ต่อเติมบ้านสำราญราษฎร์
ต่อเติมบ้านเสาชิงช้า
ต่อเติมบ้านสาธุประดิษฐ์
ต่อเติมบ้านซ.วัดลาดปลาดุก
ต่อเติมบ้านซ.วัดศรีประวัติ
ต่อเติมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ต่อเติมบ้านเจริญนคร
ต่อเติมบ้านเพชรเกษม
ต่อเติมบ้านบางรัก
ต่อเติมบ้านยานนาวา
ต่อเติมบ้านเอกชัย
ต่อเติมบ้านกำนันแม้น
ต่อเติมบ้านเทเวศน์
ต่อเติมบ้านเทอดไท
ต่อเติมบ้านบางขุนเทียน
ต่อเติมบ้านท่าข้าม
ต่อเติมบ้านบางบอน
ต่อเติมบ้านสุขสวัสดิ์
ต่อเติมบ้านทุ่งครุ
ต่อเติมบ้านประชาอุทิศ
ต่อเติมบ้านลาพร้าว
ต่อเติมบ้านอนุสาวรีย์ชัย
ต่อเติมบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์
ต่อเติมบ้านอ้อมน้อย
ต่อเติมบ้านอ้อมใหญ่
ต่อเติมบ้านมหาชัย
ต่อเติมบ้านคลองขวาง
ต่อเติมบ้านบางมด
ต่อเติมบ้านหนองเเขม