จ้างหมอลำซิ่ง โทร 098-1599865 วงดนตรีหมอลำ ลํากลอนประยุกต์ งานแต่ง งานบุญ วงดนตรี งานบวช

ประวัติหมอลำ++++
  (อีสาน: หมอลำ)(ลาว:????) เป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณในประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายอย่าง ตามลักษณะทำนองของการลำ เช่น ลำเต้ย ลำพื้น ลำกลอน ลำเรื่อง ลำเรื่องต่อกลอน ลำเพลิน ลำซิ่ง รวมทั้ง ลำตัดในภาคกลางก็จัดได้ว่าเป็นหมอลำประเภทหนึ่ง
 ติดต่อคิวงานแสดงคำว่า “หมอลำ” มาจากคำ 2 คำมารวมกัน ได้แก่ “หมอ” หมายถึง ผู้มีความชำนาญ และ “ลำ” หมายถึง การบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยทำนองอันไพเราะ ดังนั้น หมอลำ จึงหมายถึง ผู้ที่มีความชำนาญในการบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยทำนองเพลง
ลำซิ่ง เป็นการลำที่พัฒนาไปจากหมอลำกลอน ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลำกลอนซิ่ง เป็นการลำกลอนในแนวใหม่ซึ่งมีรูปแบบ การแสดงที่ประกอบด้วย การลำ การร้อง การฟ้อน และการเต้น
คำว่า “ซิ่ง” น่าจะมาจากภาษาอังกฤษว่า “เรสซิ่ง” (racing) ซึ่งแปลว่าการแข่งขัน ลำซิ่งจึงเป็นการลำที่ใช้ลีลา จังหวะ ในการลำ การเต้น ที่รวดเร็ว ใช้ทำนองลำเดิน (ลำย่าว) ซึ่งเป็นทำนองทางสั้นวาดขอนแก่น เป็นทำนองหลัก แต่ใช้สำเนียงแบบลำทางยาวลำซิ่ง เป็นท่วงทำนองในการลำที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเดิมทีเดียวเกิดขึ้นในลำเพลินก่อน เนื่องจากมีการนำดนตรีสากล พวกกลองชุดเข้ามาบรรเลงประกอบการแสดง พร้อมทั้งใช้ทำนองลำเพลิน ลำเดิน ลำเต้ย และเพลงลูกทุ่งประกอบ
หมอลำซิ่ง
ผู้แสดงประกอบด้วยหมอลำฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอย่างละ 1 คน เหมือนหมอลำ กลอนแต่ลำซิ่งจะมีหางเครื่องเต้นประกอบซึ่งมีทั้งชายและหญิง คณะละ ๒ คน
การแต่งกาย ลำฝ่ายชายจะแต่างกายชุดสากล ส่วนหมอลำฝ่ายหญิงจะสวม กระโปรงบานเพื่อให้สะดวกในการเต้น
กลอนที่ใช้ลำเหมือนกลอนลำของลำกลอน ให้ทั้งสาระทางคดีโลกและคดีธรรม
ดนตรีที่ใช้ประกอบ นอกจากแคนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักแล้ว ยังมีดนตรีสากล เช่น กลองชุด กลองทอม เบส กีต้า เข้ามาร่วมบรรเลงประกอบการแสดงด้วย
ปัจจุบันลำซิ่งกำลังได้รับการนิยมสูงสุดของคนทุกเพศทุกวัย เพราะมีท่วงทำนองคึกคักสนุกสนานและให้สาระอันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย
ความเป็นมาของหมอลำ++++
หมอลำ เริ่มแรกเกิดจากการชุมนุม ลูกหลาน มีผู้เฒ่าผู้แก่นั่งเล่านิทานเกี่ยวกับ จารีตประเพณีและศีลธรรมอันดี เมื่อลูกหลาน มาฟังกันมากนิยมนั่งเล่าไม่เหมาะสม ต้องยืนขึ้นเล่า เรื่องที่นำมาเล่าต้องเป็นเรื่องที่ มีในวรรณคดี เช่น เรื่องการเกด สินชัย เป็นต้น ผู้เล่าเพียงแต่เล่า ไม่ออกท่าทางก็ ไม่สนุกผู้เล่าจึงจำเป็นต้องยกไม้ยกมือแสดง
ท่าทางเป็นพระเอก นางเอก เป็นนักรบ เป็นต้น จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่การขับลำที่ ต้องใช้สำ เนียงสั้นยาว ใช้เสียงสูงต่ำ ประกอบการเล่า และหาเครื่องดนตรีประกอบ เช่น ซุง ซอ ปี่ แคน เพื่อให้เกิดความสนุก ครื้นเครง ผู้แสดง มีเพียงแต่ผู้ชายดูไม่มี รสชาติเผ็ดมัน จึงจำเป็นต้องหาผู้หญิงมา แสดงประกอบจึงเป็นการลำแบบสมบูรณ์ เมื่อผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องต่างๆที่เล่า ก็ตามมา เช่น เรื่องเกี้ยวพาราสี เรื่องชิงดีชิง แฝงคติสอนใจ  นำเอาธรรมสอดแทรกในเนื้อเรื่อง
โบราณ นำมาแต่งเป็นบทกลอนให้มีความไพเราะ เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับชุมชโดยแทรกตำนาน หรือคำสอนต่างๆ เข้าไป ในบทกลอน ของกลอนลำ     กลอนลำคล้ายกับกลอนแปด ร่ายยาว พัฒนาการของหมอลำนั้นจากการมีหมอลำฝ่ายชายเพียงคนเดียวค่อยๆ พัฒนาต่อมาจนมีหมอลำฝ่ายหญิง มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพื่อความ
สนุกสนาน จนกระทั่งเพิ่มผู้แสดงให้มี เท่ากับตัวละครที่มีในเรื่อง มีพระเอก มี นางเอก ตัวโกง ตัวตลก เสนา ครบถ้วน โดยเริ่มจากหมอลำโบราณซึ่งเป็นการเล่า นิทานของผู้เฒ่าผู้แก่ให้ลูกหลานฟัง ไม่มีท่าทางและดนตรีประกอบ จากนั้นจึง พัฒนาการมาเป็นหมอลำกลอนหรือหมอลำ คู่ การลำ มีหมอลำ ชายหญิงสองคน สลับกัน มีเครื่องดนตรีประกอบคือแคน
ประเภทหมอลำ
ลำโบราณ
         เป็นการเล่านิทานของผู้เฒ่าผู้แก่ให้ลูกหลานฟัง ไม่มีท่าทาง และดนตรี ประกอบ
ลำคู่หรือลำกลอน
         เป็นการลำที่มีหมอลำชายหญิงสองคนลำสลับกัน มีเครื่องดนตรีประกอบ คือ แคน การลำมีทั้งลำเรื่องนิทานโบราณคดีอีสาน เรียกว่า ลำเรื่องต่อกลอน ลำทวย (ทายโจทย์) ปัญหา ซึ่งผู้ลำจะต้องมี ปฏิภาณไหวพริบที่ดี สามารถตอบโต้ ยกเหตุผลมาหักล้างฝ่ายตรงข้ามได้ ต่อมามีการเพิ่มผู้ลำ ขึ้นอีกหนึ่งคน อาจเป็นชายหรือหญิง ก็ได้ การลำจะเปลี่ยนเป็นเรื่อง ชิงรัก หักสวาท ยาดชู้ยาดผัว เรียกว่า ลำชิงชู้
ลำหมู่ ลำเรื่องต่อกลอน
       เป็นการลำที่มีผู้แสดงเพิ่มมากขึ้น จนเกือบจะครบตามจำนวนตัวละครที่มีในเรื่อง มีเครื่องดนตรีประกอบเพิ่มขึ้น เช่น พิณ (ซุง หรือ ซึง) กลอง การลำจะมี 2 แนวทาง คือ ลำเวียง จะเป็นการลำแบบลำกลอน หมอลำแสดง เป็นตัวละครตามบทบาทในเรื่อง การดำเนินเรื่องค่อนข้างช้า แต่ก็ได้อรรถรสของละครพื้นบ้าน หมอลำได้ใช้พรสวรรค์ของตัวเองในการลำ ทั้งทางด้านเสียงร้อง ปฏิภาณไหวพริบ และความจำเป็นที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุ
        ต่อมาเมื่อดนตรีลูกทุ่งมีอิทธิพลมากขึ้นจึงเกิดวิวัฒนาการของลำหมู่อีกครั้งหนึ่ง กลายเป็น ลำเพลิน ซึ่งจะมีจังหวะที่เร้าใจชวนให้สนุกสนาน ก่อนการลำเรื่องในช่วงหัวค่ำจะมีการนำเอารูปแบบของ วงดนตรีลูกทุ่งมาใช้เรียกคนดู กล่าวคือ จะมีนักร้อง (หมอลำ) มาร้อง เพลงลูกทุ่งที่กำลังฮิตในขณะนั้น มีหางเครื่องเต้นประกอบ นำเอาเครื่องดนตรีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น กีตาร์ คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟน ทรัมเปต และกลองชุด โดยนำมาผสมผสานเข้ากับเครื่องดนตรีเดิมได้แก่ พิณ แคน ทำให้ได้รสชาติของดนตรีที่แปลกออกไป ยุคนี้นับว่า หมอลำเฟื่องฟูมากที่สุด คณะหมอลำดังๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบจังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี
ลำซิ่ง
        หลังจากที่หมอลำคู่และหมอลำเพลิน ค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงไป อันเนื่องมาจากการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ ทำให้ดนตรีสตริงเข้ามาแทรกในวิถีชีวิตของผู้คนอีสาน ความนิยมของการชมหมอลำ ค่อนข้างจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนเกิดความวิตกกังวลกันมากในกลุ่มนักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แต่แล้วมนต์ขลังของหมอลำก็ได้กลับมาอีกครั้ง ด้วยรูปแบบที่สะเทือนวงการด้วยการแสดงที่เรียกว่า ลำซิ่ง ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของลำคู่ (เพราะใช้หมอลำ 2-3 คน) ใช้เครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนลำเพลิน มีหางเครื่องเหมือนดนตรีลูกทุ่ง กลอนลำสนุกสนานมีจังหวะอันเร้าใจ ทำให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งระบาดไปสู่การแสดงพื้นบ้านอื่นให้ต้องประยุกต์ปรับตัว เช่น เพลงโคราชกลายมาเป็นเพลงโคราชซิ่ง กันตรึมก็กลายเป็นกันตรึมร็อค หนังปราโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) กลายเป็นปราโมทัยซิ่ง ถึงกับมีการจัดประกวดแข่งขัน บันทึกเทปโทรทัศน์จำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย จนถึงกับ มีบางท่านถึงกับกล่าวว่า         “หมอลำไม่มีวันตาย จากลมหายใจชาวอีสาน”
สำนักงานหมอลำซิ่ง
บริการจัดหาหมอลำกลอนซิ่ง ลำกลอนประยุกต์ จ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี
วงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ วงดนตรีบรรเลง บริการเช่าเวที เวทีให้เช่า – เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องดนตรี เช่าระบบเสียงราคาค่าจ้างเริ่มต้นตั้งแต่ 25,000 100,000 ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานแสดง และอีกรูปแบบรวมสุดยอดคณะหมอลำอีสาน หมอลำหมู่ หมอลำลำซิ่ง หมอลำเพลิน……….. ฟังลำเต้ย บ้านพักหมอลำ หมอลำเต้ย กลอนลำเต้ย ตลกสุดมัน แดนซ์ แดนเซอร์สุดเซ็กซี่เต้นโชว์หน้าเวที
ท่านที่ต้องการใช้บริการ จ้างหมอลำซิ่ง สำนักงานหมอลำ ศูนย์รวมหมอลำดัง หมอลำดี หมอลำหมู่ หมอลำลำซิ่ง หมอลำเพลิน ฟังลำเต้ย  บริการ เวที เครื่องเสียง
จ้างหมอลำ สำนักงานหมอลำบ้านไทย มิวสิค รับจัดหาลํากลอนประยุกต์ หมอลำซิ่ง ม่วนๆมันๆ รำวงย้อนยุค เช่าเครื่องเสียง วงดนตรี คอนเสิร์ต จัดหานักร้อง จัดเลี้ยงต่างๆ งานแต่ง งานบุญ วงดนตรี งานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ งานมหรสพ
จ้างหมอลำซิ่ง
จ้างหมอลำซิ่ง โทร 098-1617859 วงดนตรีหมอลำ ลํากลอนประยุกต์ งานแต่ง งานบุญ วงดนตรี งานบวช
จ้างหมอลํา , จ้างวงดนตรี , หมอลำซิ่ง , ลําซิ่ง
จ้างหมอลำซิ่ง หมอลำ ลํากลอนประยุกต์ งานแต่ง งานบุญ วงดนตรี งานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ งานมหรสพ งานกาชาด

ลําซิ่งนครพนม
ลําซิ่งบึงกาฬ
ลําซิ่งสกลนคร
ลําซิ่งมุกดาหาร
ลําซิ่งอุบลราชธานี
ลําซิ่งหนองคาย
ลําซิ่งอำนาจเจริญ
ลําซิ่งหนองบัวลำภู
ลําซิ่งศรีสะเกษ
ลําซิ่งอุดรธานี
ลําซิ่งยโสธร
ลําซิ่งเลย
ลําซิ่งกาฬสินธุ์
ลําซิ่งร้อยเอ็ด
ลําซิ่งมหาสารคาม
ลําซิ่งสุรินทร์
ลําซิ่งขอนแก่น
ลําซิ่งอำนาจเจริญ
ลําซิ่งบุรีรัมย์
ลําซิ่งชัยภูมิ
ลําซิ่งโคราชนครราชสีมา
ลําซิ่งเชียงใหม่
ลําซิ่งเพชรบูรณ์
ลําซิ่ง-เชียงราย
ลําซิ่งแม่ฮ่องสอน
ลําซิ่งพะเยา
ลําซิ่งลำพูน
ลําซิ่งน่าน
ลําซิ่งลำปาง
ลําซิ่งพิษณุโลก
ลําซิ่งแพร่
ลําซิ่งอุตรดิตถ์
ลําซิ่งตาก
ลําซิ่งกำแพงเพชร
ลําซิ่งพิจิตร
ลําซิ่งนครสวรรค์
ลําซิ่งอุทัยธานี
ลําซิ่งชัยนาท
ลําซิ่งลพบุรี
ลําซิ่งสิงห์บุรี
ลําซิ่งสุโขทัย
ลําซิ่งปราจีนบุรี
ลําซิ่งสระบุรี
ลําซิ่งนครนายก
ลําซิ่งนครปฐม
ลําซิ่งอ่างทอง
ลําซิ่งราชบุรี
ลําซิ่งสุพรรณบุรี
ลําซิ่งอยุธยา
ลําซิ่งสมุทรสงคราม
ลําซิ่งสมุทรปราการ
ลําซิ่งสมุทรสาคร
ลําซิ่งสระแก้ว
ลําซิ่งตราด
ลําซิ่งจันทบุรี
ลําซิ่งระยอง
ลําซิ่งชลบุรี
ลําซิ่งฉะเชิงเทรา
ลําซิ่งเพชรบุรี
ลําซิ่งชุมพร
ลําซิ่งระนอง
ลําซิ่งสุราษฎร์ธานี
ลําซิ่งนครศรีธรรมราช
ลําซิ่งพังงา
ลําซิ่งกระบี่
ลําซิ่งตรัง
ลําซิ่งพัทลุง
ลําซิ่งภูเก็ต
ลําซิ่งสงขลา
ลําซิ่งคลองตัน
ลําซิ่งจรัญสนิทวงศ์
ลําซิ่งดาวคะนอง
ลําซิ่งดินแดง
ลําซิ่งธนบุรี
ลําซิ่งนวนคร
ลําซิ่งนวลจันทร์
ลําซิ่งบางนา
ลําซิ่งปทุมวัน
ลําซิ่งประชาชื่น
ลําซิ่งประตูน้ำ
ลําซิ่งปิ่นเกล้า
ลําซิ่งพระราม 2
ลําซิ่งพระราม 9
ลําซิ่งเพชรเกษม
ลําซิ่งรัชดาภิเษก
ลําซิ่งรัชโยธิน
ลําซิ่งรามคำแหง
ลําซิ่งวังหิน
ลําซิ่งวัชพล
ลําซิ่งสะพานควาย
ลําซิ่งสาธุประดิษฐ์
ลําซิ่งสามเสน
ลําซิ่งสีลม
ลําซิ่งสุขาภิบาล
ลําซิ่งสุขุมวิท
ลําซิ่งสุทธิสาร
ลําซิ่งอนุเสาวรีย์ชัย
ลําซิ่งอ่อนนุช
ลําซิ่งปากเกร็ด
ลําซิ่งบางใหญ่
ลําซิ่งคลองหลวง
ลําซิ่งธัญบุรี
ลําซิ่งลาดหลุมแก้ว
ลําซิ่งลำลูกกา
ลําซิ่งสามโคก
ลําซิ่งหนองเสือ
ลําซิ่งกระทุ่มแบน
ลําซิ่งบางพลี
ลําซิ่งบางบ่อ
ลําซิ่งพระประแดง
ลําซิ่งพุทธมณฑล
ลําซิ่งสามพราน
ลําซิ่งเมืองหัวหิน
ลําซิ่งบางรัก
ลําซิ่งสาธร
ลําซิ่งเซนส์หลุยส์
ลําซิ่งสาธุประดิษฐ์
ลําซิ่งบางแค
ลําซิ่งภาษีเจริญ
ลําซิ่งปิ่นเกล้า
ลําซิ่งจรัญ
ลําซิ่งบรมราชชนนี
ลําซิ่งบางพลัด
ลําซิ่งบางอ้อ
ลําซิ่งบางกอกน้อย
ลําซิ่งบางกอกใหญ่
ลําซิ่งคลองสาน
ลําซิ่งอิสรภาพ
ลําซิ่งสาธร
ลําซิ่งสวนผัก
ลําซิ่งทุ่งมังกร
ลําซิ่งราชพฤกษ์
ลําซิ่งชัยพฤกษ์
ลําซิ่งกัลปพฤกษ์
ลําซิ่งกาญจนาภิเษก
ลําซิ่งพุทธมลฑล
ลําซิ่งพระราม 2
ลําซิ่งท่าพระ
ลําซิ่งรัชดาภิเษก
ลําซิ่งพระราม 3
ลําซิ่งซ.วัดลาดปลาดุก
ลําซิ่งแม้นศรี
ลําซิ่งราษฎร์บูรณะ
ลําซิ่งดาวคะนอง
ลําซิ่งตลาดพลู
ลําซิ่งพญาไท
ลําซิ่งเจริญ
ลําซิ่งปทุมวัน
ลําซิ่งมาบุญครอง
ลําซิ่งสยาม
ลําซิ่งศรีย่าน
ลําซิ่งเทเวศน์
ลําซิ่งทวีวัฒนา
ลําซิ่งบางนา
ลําซิ่งสี่แยกทศกันต์
ลําซิ่งตลิ่งชัน
ลําซิ่งสุขุมวิท
ลําซิ่งประตูน้ำ
ลําซิ่งวุฒากาศ
ลําซิ่งจอมทอง
ลําซิ่งท่าเกษตร
ลําซิ่งบางแวก
ลําซิ่งบางหว้า
ลําซิ่งวงเวียนใหญ่
ลําซิ่งลาดหญ้า
ลําซิ่งสำราญราษฎร์
ลําซิ่งเสาชิงช้า
ลําซิ่งสาธุประดิษฐ์
ลําซิ่งซ.วัดลาดปลาดุก
ลําซิ่งซ.วัดศรีประวัติ
ลําซิ่งสมเด็จเจ้าพระยา
ลําซิ่งเจริญนคร
ลําซิ่งเพชรเกษม
ลําซิ่งบางรัก
ลําซิ่งยานนาวา
ลําซิ่งเอกชัย
ลําซิ่งกำนันแม้น
ลําซิ่งเทเวศน์
ลําซิ่งเทอดไท
ลําซิ่งบางขุนเทียน
ลําซิ่งท่าข้าม
ลําซิ่งบางบอน
ลําซิ่งสุขสวัสดิ์
ลําซิ่งทุ่งครุ
ลําซิ่งประชาอุทิศ
ลําซิ่งลาพร้าว
ลําซิ่งอนุสาวรีย์ชัย
ลําซิ่งซ.อารีย์สัมพันธุ์
ลําซิ่งอ้อมน้อย
ลําซิ่งอ้อมใหญ่
ลําซิ่งมหาชัย
ลําซิ่งคลองขวาง
ลําซิ่งบางมด
ลําซิ่งหนองเเขม