จํานอง-ขายฝากที่ดิน โทร 095-8806760 จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา สวน ให้ราคาสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติจ่ายสด

จำนองคืออะไร ?
การจำนอง คือ การตกลง ทำข้อตกลง ทำสัญญาต่อกัน ระหว่างบุคคลหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า “ผู้จำนอง” กับ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” โดยเอาทรัพย์สินเป็นประกันว่าจะชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (มาตรา ๗๐๒) อสังหาริมทรัพย์ที่เรารับ ได้แก่ ที่ดิน บ้านทุกชนิด คอนโด อพาร์ทเมนท์ แฟลต โรงงาน ปั้มขายฝากคืออะไร ?
การขายฝาก ( ไม่ใช่ฝากขาย ) แต่คือ เป็นการทำสัญญายืมเงินโดยขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขาย ซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ในทรัพย์ไปยังผู้ซื้อ (ผู้ให้กู้) โดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่า ผู้ขาย (ผู้กู้) มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในกำหนดที่แน่นอนตามสัญญา หรือ ไถ่ทรัพย์สินนั้นคืน ได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใด แต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ 10ปี เช่น ขายฝากบ้านพร้อมที่ดิน โดยมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้ขายฝากต้องการซื้อคืน ผู้ซื้อ (ผู้ให้กู้) จะยอมขายคืน เช่นนี้ ถือว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่คืนได้
 เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง และ ขายฝาก

จำนองที่ดิน รีไฟแนนซ์รถ
บุคคลธรรมดา
โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
ทะเบียนสมรสหรือทะบียนหย่า
หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
มรณะบัตรคู่สมรส
ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค(ค่าส่วนกลาง–ค่าน้ำ–ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)
  นิติบุคคล ห้างร้าน
โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน–กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
ใบขออนุญาติปลูกสร้าง ( กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง )
รับจำนองขายฝาก รับซื้อฝาก รีไฟแนนซ์ บ้านและที่ดิน จากนายทุนโดยตรง รับคอนโด ที่ดินเปล่า ทาว์เฮาส์ บ้านจัดสรร อพาร์เม้นท์ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

จํานําโฉนดที่ดิน รับไถ่ถอน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก

ดอกเบี้ยต่ำสุดแล้ว 1.25 -2% ต่อเดือน
รับเงินสดไว
อย่าอาย อย่าเกรงใจ ปรึกษาฟรีได้ตลอด
ให้กู้ยืมเงิน โดยแปลงอสังหาเป็นเงินทุน ซึ่งเจ้าทรัพย์ยังพัก หรือเก็บค่าเช่าได้ปกติเลย
รับรองในความปลอดภัย ถูกกฎหมาย ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และความลับของลูกค้า

จำนองที่ดินนครพนม
จำนองที่ดินบึงกาฬ
จำนองที่ดินสกลนคร
จำนองที่ดินมุกดาหาร
จำนองที่ดินอุบลราชธานี
จำนองที่ดินหนองคาย
จำนองที่ดินอำนาจเจริญ
จำนองที่ดินหนองบัวลำภู
จำนองที่ดินศรีสะเกษ
จำนองที่ดินอุดรธานี
จำนองที่ดินยโสธร
จำนองที่ดินเลย
จำนองที่ดินกาฬสินธุ์
จำนองที่ดินร้อยเอ็ด
จำนองที่ดินมหาสารคาม
จำนองที่ดินสุรินทร์
จำนองที่ดินขอนแก่น
จำนองที่ดินอำนาจเจริญ
จำนองที่ดินบุรีรัมย์
จำนองที่ดินชัยภูมิ
จำนองที่ดินโคราชนครราชสีมา
จำนองที่ดินเชียงใหม่
จำนองที่ดินเพชรบูรณ์
จำนองที่ดิน-เชียงราย
จำนองที่ดินแม่ฮ่องสอน
จำนองที่ดินพะเยา
จำนองที่ดินลำพูน
จำนองที่ดินน่าน
จำนองที่ดินลำปาง
จำนองที่ดินพิษณุโลก
จำนองที่ดินแพร่
จำนองที่ดินอุตรดิตถ์
จำนองที่ดินตาก
จำนองที่ดินกำแพงเพชร
จำนองที่ดินพิจิตร
จำนองที่ดินนครสวรรค์
จำนองที่ดินอุทัยธานี
จำนองที่ดินชัยนาท
จำนองที่ดินลพบุรี
จำนองที่ดินสิงห์บุรี
จำนองที่ดินสุโขทัย
จำนองที่ดินปราจีนบุรี
จำนองที่ดินสระบุรี
จำนองที่ดินนครนายก
จำนองที่ดินนครปฐม
จำนองที่ดินอ่างทอง
จำนองที่ดินราชบุรี
จำนองที่ดินสุพรรณบุรี
จำนองที่ดินอยุธยา
จำนองที่ดินสมุทรสงคราม
จำนองที่ดินสมุทรปราการ
จำนองที่ดินสมุทรสาคร
จำนองที่ดินสระแก้ว
จำนองที่ดินตราด
จำนองที่ดินจันทบุรี
จำนองที่ดินระยอง
จำนองที่ดินชลบุรี
จำนองที่ดินฉะเชิงเทรา
จำนองที่ดินเพชรบุรี
จำนองที่ดินชุมพร
จำนองที่ดินระนอง
จำนองที่ดินสุราษฎร์ธานี
จำนองที่ดินนครศรีธรรมราช
จำนองที่ดินพังงา
จำนองที่ดินกระบี่
จำนองที่ดินตรัง
จำนองที่ดินพัทลุง
จำนองที่ดินภูเก็ต
จำนองที่ดินสงขลา
จำนองที่ดินคลองตัน
จำนองที่ดินจรัญสนิทวงศ์
จำนองที่ดินดาวคะนอง
จำนองที่ดินดินแดง
จำนองที่ดินธนบุรี
จำนองที่ดินนวนคร
จำนองที่ดินนวลจันทร์
จำนองที่ดินบางนา
จำนองที่ดินปทุมวัน
จำนองที่ดินประชาชื่น
จำนองที่ดินประตูน้ำ
จำนองที่ดินปิ่นเกล้า
จำนองที่ดินพระราม 2
จำนองที่ดินพระราม 9
จำนองที่ดินเพชรเกษม
จำนองที่ดินรัชดาภิเษก
จำนองที่ดินรัชโยธิน
จำนองที่ดินรามคำแหง
จำนองที่ดินวังหิน
จำนองที่ดินวัชพล
จำนองที่ดินสะพานควาย
จำนองที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองที่ดินสามเสน
จำนองที่ดินสีลม
จำนองที่ดินสุขาภิบาล
จำนองที่ดินสุขุมวิท
จำนองที่ดินสุทธิสาร
จำนองที่ดินอนุเสาวรีย์ชัย
จำนองที่ดินอ่อนนุช
จำนองที่ดินปากเกร็ด
จำนองที่ดินบางใหญ่
จำนองที่ดินคลองหลวง
จำนองที่ดินธัญบุรี
จำนองที่ดินลาดหลุมแก้ว
จำนองที่ดินลำลูกกา
จำนองที่ดินสามโคก
จำนองที่ดินหนองเสือ
จำนองที่ดินกระทุ่มแบน
จำนองที่ดินบางพลี
จำนองที่ดินบางบ่อ
จำนองที่ดินพระประแดง
จำนองที่ดินพุทธมณฑล
จำนองที่ดินสามพราน
จำนองที่ดินเมืองหัวหิน
จำนองที่ดินบางรัก
จำนองที่ดินสาธร
จำนองที่ดินเซนส์หลุยส์
จำนองที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองที่ดินบางแค
จำนองที่ดินภาษีเจริญ
จำนองที่ดินปิ่นเกล้า
จำนองที่ดินจรัญ
จำนองที่ดินบรมราชชนนี
จำนองที่ดินบางพลัด
จำนองที่ดินบางอ้อ
จำนองที่ดินบางกอกน้อย
จำนองที่ดินบางกอกใหญ่
จำนองที่ดินคลองสาน
จำนองที่ดินอิสรภาพ
จำนองที่ดินสาธร
จำนองที่ดินสวนผัก
จำนองที่ดินทุ่งมังกร
จำนองที่ดินราชพฤกษ์
จำนองที่ดินชัยพฤกษ์
จำนองที่ดินกัลปพฤกษ์
จำนองที่ดินกาญจนาภิเษก
จำนองที่ดินพุทธมลฑล
จำนองที่ดินพระราม 2
จำนองที่ดินท่าพระ
จำนองที่ดินรัชดาภิเษก
จำนองที่ดินพระราม 3
จำนองที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก
จำนองที่ดินแม้นศรี
จำนองที่ดินราษฎร์บูรณะ
จำนองที่ดินดาวคะนอง
จำนองที่ดินตลาดพลู
จำนองที่ดินพญาไท
จำนองที่ดินเจริญ
จำนองที่ดินปทุมวัน
จำนองที่ดินมาบุญครอง
จำนองที่ดินสยาม
จำนองที่ดินศรีย่าน
จำนองที่ดินเทเวศน์
จำนองที่ดินทวีวัฒนา
จำนองที่ดินบางนา
จำนองที่ดินสี่แยกทศกันต์
จำนองที่ดินตลิ่งชัน
จำนองที่ดินสุขุมวิท
จำนองที่ดินประตูน้ำ
จำนองที่ดินวุฒากาศ
จำนองที่ดินจอมทอง
จำนองที่ดินท่าเกษตร
จำนองที่ดินบางแวก
จำนองที่ดินบางหว้า
จำนองที่ดินวงเวียนใหญ่
จำนองที่ดินลาดหญ้า
จำนองที่ดินสำราญราษฎร์
จำนองที่ดินเสาชิงช้า
จำนองที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก
จำนองที่ดินซ.วัดศรีประวัติ
จำนองที่ดินสมเด็จเจ้าพระยา
จำนองที่ดินเจริญนคร
จำนองที่ดินเพชรเกษม
จำนองที่ดินบางรัก
จำนองที่ดินยานนาวา
จำนองที่ดินเอกชัย
จำนองที่ดินกำนันแม้น
จำนองที่ดินเทเวศน์
จำนองที่ดินเทอดไท
จำนองที่ดินบางขุนเทียน
จำนองที่ดินท่าข้าม
จำนองที่ดินบางบอน
จำนองที่ดินสุขสวัสดิ์
จำนองที่ดินทุ่งครุ
จำนองที่ดินประชาอุทิศ
จำนองที่ดินลาพร้าว
จำนองที่ดินอนุสาวรีย์ชัย
จำนองที่ดินซ.อารีย์สัมพันธุ์
จำนองที่ดินอ้อมน้อย
จำนองที่ดินอ้อมใหญ่
จำนองที่ดินมหาชัย
จำนองที่ดินคลองขวาง
จำนองที่ดินบางมด
จำนองที่ดินหนองเเขม
ศูนย์รวมที่ดิน ซื้อ-ขาย-ให้เช่าที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์  ที่ดิน ซื้อ-ขายที่ดินเป็นหลัก โดยผ่าน ระบบเครือข่ายสาขานายหน้าขายที่ดินทั่วประเทศ
ลงโพสประกาศขายบ้านที่ดิน